1403/02/30
مرضیه حاتم خانی

مرضیه حاتم خانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1021-2827
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55647016200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کران های بالایی برای بعد کوهمولوژیکی مدول های متناهی مولد روی یک حلقۀ نوتری جابجایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بعد کوهمولوژیکی، کوهمولوژی موضعی، حلقهی نوتری
سال 1398
پژوهشگران مرضیه حاتم خانی(استاد راهنما)، محرم آقاپورنهر(استاد مشاور)

چکیده

Let R be a commutative Notherion ring, I a proper ideal of R and M be a finitely genarated R-module.In this paper we provide some bounds for the cohomological dimention of the R-module M with respect to the ideal I in several cases