1403/02/30
مرضیه حاتم خانی

مرضیه حاتم خانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1021-2827
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55647016200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه ریاضی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مباحثی در اصل سراسری موضعی برای یک رسته ی شامل مدولهای توسیعی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
رسته های توسیعی. اصل سراسری-موضعی فالتینگ. کوهمولوژی موضعی
سال 1398
پژوهشگران محرم آقاپورنهر(استاد راهنما)، مرضیه حاتم خانی(استاد مشاور)

چکیده

Faltings presented the local-global principle for the finiteness dimension of local co- homology modules.This thesis deals with the local-global principle for an extension subcategory over a commutative Noetherian ring. We prove that finitely generated modules satisfy the local-global principle for certain extension subcategories. Addi- tionally, we provide a generalization of Faltingsُ local-global principle, which also includes the local-global principle for the Artinianness and minimaxness of local cohomology modules.