1403/04/30
ابوالقاسم دائی چیان

ابوالقاسم دائی چیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6318-579X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55916844500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625436

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Mechanical resonator cooling to the ground-state by coherent feedback in a double cavity setup including an atomic ensemble Dariush Mansouri, Behrooz Rezayi, Abolfazl Ranjbar, Abolghasem Daeichian (2023)
Non-Markovian quantum Hadamard gate preparation in a hybrid bath: A Lyapunov approach Safa Khari, Zahra Rahmani, Hossein Mehri-Dehnavi, Abolghasem Daeichian (2023)
Optomechanical cavity-atom interaction through field coupling in a composed quantum system: a filtering approach Dariush Mansouri, Behrooz Rezayi, Abolfazl Ranjbar, Abolghasem Daeichian (2023)
Asymmetric Markovian control of quantum entanglement Abolghasem Daeichian, Mahdi Mirzaee (2023)
Lyapunov-based model predictive control for a single-phase grid-connected cascaded multilevel asymmetrical inverter Mehdi Ghasemi Naveh Mahmoud Abad, Aliasghar Ghadimi, Mazdak Ebadi, Abolghasem Daeichian (2022)
Coherent feedback ground-state cooling for a mechanical resonator assisted by an atomic ensemble Dariush Mansouri, Behrooz Rezayi, Abolfazl Ranjbar, Abolghasem Daeichian (2022)
Cavity-assisted coherent feedback cooling of a mechanical resonator to the ground-state in the unresolved sideband regime Dariush Mansouri, Behrooz Rezayi, Abolfazl Ranjbar, Abolghasem Daeichian (2022)
Analysis of collision characteristics in a 3D gas-solid tapered fluidized bed Elham Heidari, Abolghasem Daeichian, Salman Movahedirad, Mohammad Amin Sobati (2022)
Derivation of master equation for a two-level atom driven by squeezed state field Abolghasem Daeichian, Hamid Bagheri, Mahdi Mirzaee (2022)
Modeling of Lime Production Process Using Artificial Neural Network Abolghasem Daeichian, Rana Shahramfar, Elham Heidari (2021)
Online Characteristics Estimation of a Fuel Cell Stack through Covariance Intersection Data Fusion Abolghasem Daeichian, Razieh Ghaderi, MOHSEN KANDI, Mehdi Soleymani, João P. Trovão, Loïc Boulon (2021)
A Step-by-Step Algorithm for Plotting Local Bifurcation Shahram Aghaei, Abolghasem Daeichian (2017)
Behaviour of two-level quantum system driven by non-classical inputs Abolghasem Daeichian, Farid Sheikholeslam (2013)
مرور و مقایسه سیستم های کوانتومی: مدل سازی، پایداری و کنترل پذیری ابوالقاسم دائی چیان، فرید شیخ الاسلام (1390)
کاربرد فناوری اطلاعات در امنیت سیستمهای کنترل صنعتی ابوالقاسم دائی چیان، فریدون شعبانی نیا (1385)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
نظریه بازیها در مهندسی ابوالقاسم دائی چیان (1399)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کنترل مبتنی بر داده براساس الگوریتم تجزیه مود پویای افزایش پنجره دار امیرحسین ابوالمعصومی، ابوالقاسم دائی چیان، احسان مبینی (1401)
طراحی کنترل کننده مقاوم برای سیگلایدر با فرض نامعینی در مدل ابوالقاسم دائی چیان، رویا فخر یگانه (1400)
توسعه یک واسطه هپتیکی حساس به سفتی برای جابجایی اشیا مهدی مدبری فر، ابوالقاسم دائی چیان، محمدرضا عبادتی (1400)
شناسایی یک مدل دینامیکی جهت کنترل حرکت گلایدر دریایی امیرحسین ابوالمعصومی، ابوالقاسم دائی چیان، حسین زندی (1400)
استخراج معادلات فیلترینگ برای اتم دوترازه تحت ورودی حالت فشرده ابوالقاسم دائی چیان، مهدی میرزایی (فیزیک)، حمید باقری (1400)
معادله لانگوین کوانتومی برای سیستمهای اتمی دوترازه ابوالقاسم دائی چیان، مهدی میرزایی (فیزیک)، محمد سیف (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته

علایق پژوهشی

  • سیستم های سایبر-فیزیکی
  • کنترل سیستمهای کوانتومی
  • کنترل تصادفی
  • تخمین و فیلترینگ
بیشتر

سوابق اجرایی

  • سرپرست امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه اراک (1402 - ادامه دارد)
  • رئیس پژوهشکده انرژیهای تجدیدپذیر (1399 - 1402)
بیشتر