1403/01/24
ابوالقاسم دائی چیان

ابوالقاسم دائی چیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6318-579X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55916844500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625436

مشخصات پژوهش

عنوان
معادله لانگوین کوانتومی برای سیستمهای اتمی دوترازه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
معادله لانگوین، اتم دوترازه
سال 1397
پژوهشگران مهدی میرزایی (فیزیک)(استاد راهنما)، ابوالقاسم دائی چیان(استاد راهنما)، محمد سیف(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه معادلات لانگوین برای یک سیستم اتمی دوترازه مانند یک اتم استخراج شده است.