1403/01/25
ابوالقاسم دائی چیان

ابوالقاسم دائی چیان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6318-579X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55916844500
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625436

مشخصات پژوهش

عنوان
امکان سنجی بهبود الگوریتم ناوبری مبتنی بر ناهمواری های زمین (Terrain Based Navigation)
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ناوبری مبتنی بر عوارض، TBN، TRN
سال 1401
پژوهشگران ابوالقاسم دائی چیان

چکیده

در این طرح روشهای مختلف ناوبری مبتنی بر عوارض بررسی گردیده و مزایا و معایب آنها استخراج گردید. سپس راهکارهایی برای بهبود الگوریتم ناوبری مبتنی بر فیلتر ذره ای ارائه گردید.