احمد همتا

صفحه نخست /احمد همتا
احمد همتا
نام و نام خانوادگی احمد همتا
شغل عضو هیئت‌علمی دانشگاه اراک
تحصیلات دکترای تخصصی / ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک
وبسایت مشاهده
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 کلونینگ و بیان ژن یک آلفا توکسین (meuNa32) از غده زهری عقرب Mesobuthus eupeus فرشته موسوی اول احمد همتا 1401/06/30
2 بررسی رفتار ژن PDYN در معتادین به هروئین و شیشه در مرکز نگهداری و درمانی استان مرکزی راحله بیاتیان احمد همتا 1401/06/14
3 بررسی تغییرات نوکلئوتیدی در رفتار ژن ھای XRCC1و ERCC2در سرطان پستان مهدیه سیفی پور احمد همتا 1401/06/30
4 ارزیابی بیان همزمان ژن KLF4 و RNA غیرکدکننده‌ی طویل MIR503HG در پیش‌برد روند سرطان در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران شهره اسحاقی احمد همتا 1401/06/30
5 مطالعه همبستگی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژن CD40 با فراوانی سرطان پستان پانیز قاسمیان صفایی احمد همتا 1401/06/31
6 بررسی رفتار ژنوتیپی برخی اسنیپ‌های ژنhTERT در مبتلایان به سرطان پستان محدثه قدبیگی احمد همتا 1401/06/27
7 بررسی اثر 5فلورویوراسیل بتالاکتوگلوبولین هدفمند شده با اسیدفولیک و سدیم بوتیرات بروی سلول‌های سرطان کلون و متاستاز فریبا رحیمی رحیم بیگلو احمد همتا 1402/06/27
8 ارتباط واریانت‌های ژنتیکی مؤثر بر ژن 2FGFR و خطر سرطان پستان آ فتحی احمد همتا 1402/06/30
9 بررسی تغییرات نوکلئوتیدی در رفتار ژن های XRCC1 و ERCC2 در سرطان پستان فاطمه سیفی احمد همتا حمید حسینیان خوشرو 1401/06/30
10 ارزیابی بیان همزمان ژن KLF4 و RNA غیرکدکننده‌ی طویل MIR503HG در پیش‌برد روند سرطان در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران ف اسحاقی احمد همتا 1401/06/30
11 بررسی رفتار ژن PDYN در معتادین به هروئین و شیشه در مرکز نگهداری و درمانی استان مرکزی زهرا بیاتی احمد همتا حسن صلحی 1401/06/14
12 مطالعه همبستگی ارتباط بین پلی‌مورفیسم ژن CD40 با فراوانی سرطان پستان راضیه قاسمیان نسب احمد همتا 1401/06/30
13 کلونینگ و بیان ژن یک آلفا توکسین (meuNa32) از غده زهری عقرب Mesobuthus eupeus زهرا موسوی احمد همتا 1401/06/30
14 بررسی بیومدیکالی ژن های CD137 و CD19 و ILT7 در بیماران مبتلا به ایدز فاطمه ایمانی تبار احمد همتا 1397/11/16
15 بررسی مولکولی پلی مورفیسم rs 2910164 از ژن miRNA146a و ارتباط آن بابیان ژن TNFα در سرطان روده بزرگ نیلوفر طلوعی احمد همتا حسین راثی 1398/06/30
16 بررسی مولکولی پلی مورفیسم 11614913rs از ژن a196miRNA و ارتباط آن بابیان ژن TNFa در سرطان سرویکس فاطمه حاجی حسنی احمد همتا حسین راثی 1397/12/25
17 مطالعه رفتار برخی از پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین-16 در سرطان پستان احمد همتا مجید کمیجانی 1397/12/22
18 ارزیابی بیومدیکالی میزان بیان و متیلاسیون ژن TWIST1 در بافت توموری بیماران مبتلا به سرطان پستان میلاد پزشکی احمد همتا صدیقه خزاعلی 1396/11/14
19 بررسی پروفایل بیانی میکروارناهای مسیر تمایز استخوانی سلول های بنیادی مزانشیمی کشت شده بر روی بسترهای نانوالیاف موازی زیست تخریب پذیر احمد همتا 1397/10/28
20 بررسی ارتباط چندشکلی بین دو پلی مورفیسم ژن XRCC3 با خطر ابتلا به سرطان پستان در جمعیت زنان مبتلا در استان مرکزی میلاد پزشکی احمد همتا جمشید انصاری 1396/11/11
21 بررسی رفتار ژن GRIN1 کد کننده N- متیل-D- آسپارتات گیرنده NR1 در معتادین مواد مخدر مریم صحرایی احمد همتا 1395/06/27
22 برررسی جهش های ژن فسفاتیدیل اینوزتیول 3-کیناز در زنان مبتلا به سرطان پستان در استان مرکزی نرگس شریف احمد همتا 1393/11/08
23 بررسی ژنوتیپ آنزیم مبدل آنژیوتانسین در برخی از آسیب دیدگان شیمیایی جنگ تحمیلی ساکن در روستای زرده استان کرمانشاه حسنا فولادی احمد همتا 1393/07/08
24 بررسی ژن Caveolin1 در سطح DNA در زنان مبتلا به سرطان پستان در جمعیت استان کرمانشاه احمد همتا 1394/06/28
25 بررسی اثرات سایتوتوکسیک و آپوپتوتیک عصاره هیدروالکلی سیاهدانه بر رفتار سلولهای سرطانی رده سلولی 4t1 و مقایسه ان با داروی شیمی درمانی تاکسول احمد همتا 1394/05/28
26 مطالعه ارتباط ژنوتیپ های مختلف ژن پارااکساناز 1 در مبتلایان به سرطان پستان احمد همتا 1394/06/31
27 بررسی همراهی بین بیماری ندولار تیروئید با دو پلی مورفیسم در ژن گیرنده بتای استروژن در استان مرکزی مریم یوسفی عبدالرحیم صادقی، احمد همتا افسانه طلایی، مسعود فاضلی مصلح آبادی 1394/06/29
28 بررسی رفتار ژن ankk1 در معتادین به هروئین و شیشه در مرکز نگهداری و درمان استان مرکزی احمد همتا 1394/06/30
29 مطالعه ارتباط ژنوتیپ های مختلف ژن پارااکساناز 1 در مبتلایان به سرطان پستان زهرا بیاتی احمد همتا جمشید انصاری 1394/06/31
30 برسی بیوسیستماتیکی عنکبوت ها جهنده در استان خراسان رضوی سودابه موسوی امید میرشمسی، علیرضا شایسته فر (مرحوم) احمد همتا 1392/06/10
31 شناسائی بیوسیستماتیک لارو ماهیان سطح زی در آب های دور از ساحل دریای عمان (محدوده استان هرمزگان) مریم عباس زاده احمد همتا، علیرضا شایسته فر (مرحوم) علی سالاری پور 1392/10/06