1403/04/30
رضا محمدی گل

رضا محمدی گل

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3494-7812
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57200290907
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تشخیص تازگی تخم مرغ بر اساس بُعد فراکتالی سیگنال های صدا مجید لشگری، رضا محمدی گل، علی ملکی (1402)
Mass transfer, physical, and mechanical characteristics of terebinth fruit (Pistacia atlantica L.) under convective infrared microwave drying mohammad kaveh, yousef Abbaspour-Gilandeh, reza Amiri Chayjan, ebrahim taghi nejad, Reza Mohammadigol (2018)
تشخیص آفلاتوکسین پسته با استفاده از تکنیک طیف سنجی رامان و شبکه عصبی رضا محمدی گل، محمد هادی خوش تقاضا، رسول ملکفر، منصوره میرابوالفتحی، علی محمد نیکبخت (1394)
مقاله ارائه‌شده
تحلیل نقشه مغزی رانندگان تراکتور در مواجهه با سروصدا مجید لشگری، محمدرضا عرب، رضا محمدی گل (1400)
برخی خواص فیزیکی سه رقم بادام درختی ایران عبداله ایمان مهر، رضا محمدی گل (1394)
Prediction of the vibrational frequencies for adamantane via computational approach ehsan talebian, Rasool Malekfar, Reza Mohammadigol, sima sadrieh, hamid motahari (2015)
بررسی تغییرات پاسخ فرکانسی سیب گلاب در طول دوره نگهداری مجید لشگری، علی ملکی، رضا محمدی گل (1394)
Raman spectroscopy combined with linear discriminant analysis for detection of pistachio Aflatoxins Reza Mohammadigol, mohammad hadi khosh taghaza, ali mohammad nikbakht, bahareh jamshidi, Majid Lashgari (2015)
تعیین قابلیت انتقال دامنه موثر صندلی تراکتور باغی مجید لشگری، علی ملکی، رضا محمدی گل (1394)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور