1403/04/31
محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0735-0225
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56079339100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشکده فنی و مهندسی. گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 32625722

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
.Design Optimization of a Permanent Magnet Generator for Direct Drive Wind Turbine Ali Jabbari, Mohammad Bassaki, Mohammadreza sheykholeslami Borghani (2024)
Study of The Effect of Connection Type on Piezoelectric Energy Harvester Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Alireza Rastgordani, Abbas Amoochi, Ali Jabbari, Ali Farahini, Siamak Mazdak, Fardin Shabani (2024)
Numerical Optimization of Non-destructive Ultrasonic Testing in Identifying Defects in Composite Structure of Pine Tree Trunk Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Mehdi Bayat Kazazi, Abbas Amoochi, Siamak Mazdak, Mohammadreza Ghaderi, Mehdi Zeighami (2024)
A new method to exploit ultrasonic vibrations in deep drawing process Hosein Kishani Farahani, Siamak Mazdak, Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Navid Ajabshiri, Maghsoud Shalvandi, Moien Bagheri (2024)
مروری بر پارامترهای مؤثر در ماشین‌ کاری کامپوزیت ‌های زمینه فلزی امین سوسن ابادی فراهانی، مهدی مدبری فر، معین طاهری، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی (1402)
Systematic Review of the Theories and Applications of Acoustic Levitation of Liquids Abbas Amoochi, Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Rafat Mohammadi, Siamak Mazdak (2023)
A statistical model for estimation of bending angle in laser bending of two-layer steel-aluminum sheets Siamak Mazdak, Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Mohammad Gholami, Hadi Parvaz, Mohammad Medhi Najafizadeh, Alireza vanaki farahani, Siavash Mahmoudi (2023)
The effect of the roller profile on cave-in defect in reshaping process by considering nonlinear combine strain hardening Siamak Mazdak, Hasan Moslemi Naeni, Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Manabo Kiuchi, Hesam Validi (2022)
Study of Acoustic Attenuation Trends in Permendur 49 Magnetostrictive Material Mohammadreza sheykholeslami Borghani, majid allah dadi, Mehdi Zeighami, Mojtaba Ghodsi (2022)
n experimental investigation of electro discharge machining parameters effects on ferromagnetic properties of extra-low-carbon steel سجاد یاوری، مهدی مدبری فر، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی (1401)
امکان سنجی عددی استفاده از پمپ های پیزوالکتریک جهت کاربرد به عنوان پمپ تزریق با در نظر گرفتن بر همکنش سیال و سازه رفعت محمدی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، فاطمه راهزانی، محمدرضا قادری، مجتبی مهاجری (1400)
بررسی تجربی چسبندگی میکروساختارهای چسبنده مصنوعی هرمی مارمولکی از جنس سیلگارد 184 مورد استفاده در گریپرها ایمان پورمیرزا آقا لنگرودی، مهدی مدبری فر، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، میلاد همتی (1400)
بررسی شرایط عملکردی بر رفتار حرکتی ذره و حداکثر چگالی قابل تعلیق در فرآیند تعلیق فراصوت داوود دهقانی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، علی جباری، سیامک مزدک (1400)
بهینه سازی رفتار ترمومکانیکی هورن فراصوت از طریق اصلاح هندسه محمد ظهور مسگر، حامد صفی خانی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، سیامک مزدک (1400)
Effect of friction stir welding parameters on the deep drawing of tailor-welded blanks (TWBs) Ezatolah Kamalvand, Ali Jabbari, Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Siamak Mazdak, Reza Beygi, Sajad Mohamadi (2021)
The effects of loading path on process parameters in the free tube forming process Sayed Saied Mosavi, Siamak Mazdak, Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Vajihe Sadat Sajadi, Peyman Yousefi (2021)
بهبود قدرت تشخیص یک انکودر خازنی خطی با لغزنده نامقید مریم طالب شمس آبادی، مهدی مدبری فر، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی (1397)
The Prediction of Weld Line Movement in Deep Drawing of Tailor Welded Blanks Saeed Abdolazimzade, Siamak Mazdak, Ebrahim Sharifi, Mohammadreza sheykholeslami Borghani (2018)
Numerical and Experimental Investigation of Deep Drawing Process in Square Section of Single-Layer and Two-Layer Sheets Saman Moradi, Siamak Mazdak, Hamid Golmakani, Ebrahim Sharifi, Mohammadreza sheykholeslami Borghani (2018)
Development of Gasoline Direct Injector Using Giant Magnetostrictive Materials Mojtaba Ghodsi, Nasser Hoseinzadeh, Ebrahim Abdollahzadeh, Hamid Rajabzadeh Dizaji, Yusef Hojat, Amur Al-Yahmadi, Mohammad Hadi Ghodsi, Soheil Talebian, Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Nader Garjasi Varzaghani (2017)
An approach to design and fabrication of resonant giant magnetostrictive transducer Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Yusef Hojat, Simone Cinquemani, Mojtaba Ghodsi, Mohammad Reza Karafi (2016)
Effect of magnetic field on mechanical properties in Permendur Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Yusef Hojat, Mojtaba Ghodsi, Mehdi Zeighami, Keyvan Kakavand (2016)
مقاله ارائه‌شده
بررسی عددی پارامترهای موثر بر کاهش زمان ماشین‌کاری چرخ‌دنده مخروطی دندانه مستقیم فردین شعاعی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، مهدی مدبری فر، حامد فرجی (1402)
بررسی شرایط هندسیبرایانتخاباستراتژی مناسب ماشینکاری چرخدنده اوال محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، سیامک مزدک، حمیدرضا محمدی، ناصر میقانی (1402)
مطالعه تجربی و عددی تاثیر اتصال موازی و سری پیزوالکتریک‌ها در تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی علیرضا راست گردانی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، عباس عموچی، علی جباری، علی جونوش فراهانی، فردین شعاعی (1402)
پایش وضعیت سیستم موقعیتدهی بند سوراخکاری با استفاده از آزمون غیرمخرب فراصوتی مهدی بیات کزازی، علیرضا بهادری، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، سیاوش محمودی (1399)
بررسی اثر اختلاف پتانسیل اعمالی به مبدل و فاصله مبدل و بازتابنده درتعلیق فراصوت داوود دهقانی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، علی جباری (1397)
طراحی و بهینه سازی نمونه چرخدنده مغناطیسی با هدف کاربری در توربین بادی غلامرضا توکلی، علی جباری، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی (1397)
طراحی و بهینه سازی چرخدنده مغناطیسی برای کاربری در توربین بادی علی جباری، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی (1397)
طراحی و ساخت هورن آلتراسونیک جهت اعمال ارتعاشات شعاعی در فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی سجاد کریمیان، علی جباری، رضا بیگی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی (1396)
بررسی رابطه قدرت تشخیص با فرکانس پروب در آزمون غیر مخرب فراصوت محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، مجید الله دادی، محمد مهدی باقری طباطبایی، محمد مهدی امین (1396)
Experimental Investigation on Dependency of Terfenol-D Transducer Performance on Working Condition Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Yusef Hojat, Simone Cinquemani, Marco Tarabini, Mojtaba Ghodsi (2017)
Analytical model of a giant magnetostrictive resonance transducer Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Yusef Hojat, S. Ansari, Simone Cinquemani, Mojtaba Ghodsi (2017)
On the use of giant magnetostrictive materials in sonic transducers for liquid atomizers Mohammadreza sheykholeslami Borghani, Mojtaba Ghodsi, Yusef Hojat, Hesam Sadeghian, Simone Cinquemani (2017)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
ساخت یک حسگر پیزومقاومتی منعطف برای استفاده به عنوان رابط انسان و ماشین مجید سنایی پور، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، آرمان کاویانی (1402)
ارائه مدل عددی جهت پدیده نرم شوندگی صوتی در تست فشار فلزات معین طاهری، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، اصغر حیدری آستارایی، محمد علی نصیرالاسلامی (1401)
بررسی اثر خواص فیزیکی قطرات بر شرایط تعلیق فراصوت رفعت محمدی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، سیامک مزدک، عباس عموچی (1401)
ارائه مدل تجربی برای پدیده ریزپاشی فراصوتی مایعات محمد خلیلی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، محمد امین تولائی نیا (1400)
بررسی تحلیلی اثر ارتعاشات فراصوت در تغییر شکل مواد توپر فلزی معین طاهری، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی (1398)
طراحی و بهینه سازی نمونه چرخ‎دنده مغناطیسی با هدف کاربری در توربین بادی علی جباری، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، غلامرضا توکلی (1398)
طراحی و ساخت حسگر فشار با استفاده از مواد دگررسان مغناطیسی محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، مهدی مدبری فر، سیامک مزدک، مرضیه شیرمحمدی (1398)
بررسی تجربی اثر فرآیند ماشین کاری تخلیه الکتریکی بر روی خواص مغناطیسی فولاد کم کربن مهدی مدبری فر، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، سجاد یاوری (1398)
طراحی و ساخت یک قالب برای تولید میکروساختارهای چسبنده جهت دار مهدی مدبری فر، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، ایمان پورمیرزا آقا لنگرودی (1397)
طراحی، ساخت و بهینه سازی میراگر هوشمند مگنتورئولوژیکال مهدی سلیمانی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، یزدان پناه زند (1397)
مطالعه تجربی پارامترهای موثر بر تعلیق ذرات به کمک فراصوت علی جباری، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، سیامک مزدک، داوود دهقانی (1397)
ارائه یک مدل تجربی در پدیده نرم شدگی آکوستیک علی جباری، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، حسن طالبی (1396)
توسعه و بهبود قدرت تشخیص یک انکودر خازنی خطی با لغزنده نامقید و استفاده از القای الکترواستاتیکی مهدی مدبری فر، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، مریم طالب شمس آبادی (1396)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
طراحی غلتک های تولید قوطی به همراه انتقال دانش فنی سیامک مزدک، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی (1401)
ابداع
ترانسدیوسر فراصوت پرتوان با پره حامد صفی خانی، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی، محمد ظهور مسگر (1399)