1403/01/25
محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0735-0225
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56079339100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشکده فنی و مهندسی. گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 32625722

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و ساخت حسگر فشار با استفاده از مواد دگررسان مغناطیسی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ترفنل – دی، حسگر فشار، حساسیت، المان محدود، کامسول
سال 1398
پژوهشگران مهدی مدبری فر(استاد راهنما)، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی(استاد راهنما)، سیامک مزدک(استاد مشاور)، مرضیه شیرمحمدی(دانشجو)

چکیده

استفاده در مواد دگررسان مغناطیسی قوی به دلیل خصوصیات منحصر به فردی که دارند روز به روز در سنسورها و محرکه ها افزایش می یابد لذا ارائه روشی برای بررسی سنسورها و محرکه های دگر رسان مغناطیسس ضروری است در این پژوهش با استفاده از نرم افزار المان محدود تجاری کامسول روشی برای شبیه سازی عددی و بررسی رفتار سنسورهای نیرو و فشار برای ماده دگررسان مغناطیسی ترفنل دی ارائه شده است. ترفنل- دی آلیاژ آهن، تریبیوم و دیسپرسیوم است جزء مواد بسیار قوی دگررسان مغناطیسی محسوب می شود لذا سنسورهای دگررسان مغناطیسی ترفنل دی حساسیت و قدرت تشخیص قابل ملاحظه ای دارند. به این منظور با استفاده از یک مدل آماده سنسور نیرو دگررسان مغناطیسی ترفنل دی شبیه سازی انجام شده و نتایج ارائه شده است. نتایج ارائه شده تطابق مناسبی با واقعیت مسئله دارد بر مبنای روش شبیه سازی عددی ارائه شده می توان انواع حسگرهای دیگر با مواد دگررسان مغناطیسی مختلف را شبیه سازی کرد. اصول المان محدود از قبیل استقلال از اندازه المان و موارد مشابه رعایت شده تا دقت حداکثری از شبیه سازی عددی حاصل شود. در پایان روش ها و اصول لازم برای طراحی سنسورها اشاره شده و ملاحظات طراحی برای سنسور فشار در نظر گرفته شده است. سنسور نیرو و فشار دگررسان مغناطیسی به صورت بالقوه قابلیت استفاده در شرایط استاتیکی و نیز دینامیکی را دارد که این ویژگی بسیار مهم این سنسور را از سنسورهای مشابه نیرو و فشار دیگری که از مواد دگررسان الکتریکی مثل پیزوالکتریک استفاده می کنند متمایز می سازد.