1403/01/25
محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-0735-0225
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56079339100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشکده فنی و مهندسی. گروه مهندسی مکانیک
تلفن: 32625722

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر اختلاف پتانسیل اعمالی به مبدل و فاصله مبدل و بازتابنده درتعلیق فراصوت
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تعلیق- فراصوت- کامسول
سال 1397
پژوهشگران داوود دهقانی ، محمدرضا شیخ الاسلامی بورقانی ، علی جباری

چکیده

یکی از روش های تعلیق ذرات، استفاده از امواج صوتی است که تعلیق فراصوت نامیده می شود. این روش به دلیل عدم وابستگی به جنس ماده پتانسیل بسیار خوبی برای استفاده در کاربردهای مختلف صنعتی و پزشکی دارد. تنها محدودیت این روش، وابستگی امواج صوتی به محیط های مادی برای انتشار است. مطالعات کمی در مورد اثر پارامترهای موثر بر این روش تعلیق انجام شده است. در این مقاله با استفاده از روش عددی، به بررسی تاثیر تغییر شدت تراز صوتی ناشی از تغییرات اختلاف پتانسیل اعمالی بر مبدل و تغییر فاصله مبدل و بازتابنده درپایداری ذرات تعلیق شده پرداخته شده است. با اعمال اختلاف پتانسیل های مختلف و همچنین تغییر فاصله بین مبدل و بازتابنده شدت تراز صوتی تغییر کرده و اثرات آن بر تعلیق و پایداری بررسی شد. هدف تعیین ولتاژ و فاصله مناسب بین مبدل و بازتابنده برای افزایش پایداری ذرات معلق است. برای شبیه سازی رایانه ای از نرم افزار المان-محدود کامسول مولتی فیزیکس استفاده شد. نتایج منجر به تعیین معیارهای تعیین فاصله مناسب برای تعلیق کنترل شده درترازهای شدت صوتی مختلف شد.