1403/03/29
محمد ولاشجردی

محمد ولاشجردی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0018-4650
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36987723300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Influence of Ag NPs shape and metal oxide shell embedded in the active layer of Si-based hybrid plasmonic solar cells on device efficiency zahra samavati, Alireza Samavati, Ahmad Fauzi Ismail, Asmahani Awang, Mohammad Velashjerdi, Ghasem Eisaabadi bozcheloei (2023)
Synthesis of Ti3SiC2 MAX phase powder through molten salt method Sorush Etebarian, Hossien sarpolaky, Mohammad Velashjerdi (2023)
Enhancement of organic solar cell efficiency by altering the zinc oxide photoanode nanostructure morphology zahra samavati, Alireza Samavati, Ahmad Fauzi Ismail, Tohid Borhani, Mohammad Velashjerdi, Asmahani Awang, Mohd Hafiz Dzarfan Othman, Amir Rostami, Ghasem Eisaabadi bozcheloei (2022)
Sustainable and fast saliva-based COVID-19 virus diagnosis kit using a novel GO-decorated Au/FBG sensor Alireza Samavati, zahra samavati, Mohammad Velashjerdi, Ahmad Fauzi Ismail, Mohd Hafiz Dzarfan Othman, Mohammadreza Bolurian, Marzieh Bolurian, Mohd Sohaimi Abdullah, Ghasem Eisaabadi bozcheloei (2021)
Continuous monitoring of crude oil movement in an electromagnetic-assisted enhanced oil recovery process using a modified fiber Bragg grating sensor Alireza Samavati, Mohammad Velashjerdi, Ahmad Fauzi Ismail, Mohd Hafiz Dzarfan Othman, Ghasem Eisaabadi bozcheloei, Amir Rostami, zahra samavati, Asmahani Awang (2020)
Formation pathway of plate-like ZrB2 particles via the molten salt synthesis method Mohammad Velashjerdi, Meysam Soleymani, Hossien sarpolaky, Alireza Mirhabibi (2020)
Influence of ZnO nanostructure configuration on tailoring the optical bandgap: Theory and experiment Alireza Samavati, Asmahani Awang, zahra samavati, Ahmad Fauzi Ismail, Mohd Hafiz Dzarfan Othman, Amir Rostami, Ghasem Eisaabadi bozcheloei, Mohammad Velashjerdi (2020)
Preparation of crack-free TiO2 coating by active screen plasma annealing method Mohammad Velashjerdi, Meysam Soleymani, Majid Zarezadeh Mehrizi (2020)
Synthesis of NiAl-TiC nanocomposite during mechanical alloying of Ni-Ti-Al-C powder mixture Majid Zarezadeh Mehrizi, Hadi Jalali, Reza Beygi, Mohammad Velashjerdi (2019)
Mechanically activated combustion synthesis of Ti3AlC2/Al2O3nanocomposite from TiO2/Al/C powder mixtures Majid Zarezadeh Mehrizi, Reza Beygi, Ghasem Eisaabadi bozcheloei, Mohammad Velashjerdi, Fardin Nematzadeh (2019)
مقاله ارائه‌شده
تاثیر متغیرهای فرآیند بر خواص پوشش کامپوزیتی Ni-Ti2AlC به روش ابکاری محمد بلورچی، سعید رستگاری، حسین سرپولکی، محمد ولاشجردی، علیرضا شیخ دردترکمانی (1400)
سنتز نیترید بور و نقش گاز آمونیاک در تولید آن سید مهدی دهقان بنادکی، امیر سیف الدینی، محسن نوری، محمد ولاشجردی (1400)
امکان سنجی اضافه کردن پودر SiC به عنوان تقویت کننده در فرآیند ساخت افزایشی نمونه های فولادی کم کربن سیاوش بادامکی، مسیح بولحسنی حصاری، رضا بیگی، مجید زارع زاده مهریزی، محمد ولاشجردی (1398)
تاثیر عملیات سطحی نانوبلوری سازی بر روی رفتار خوردگی فولاد304 AISI یاسین شعبانی، محمد ولاشجردی، صادق میرزا محمدی (1398)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
فرمولاسیون پوشش قالب بر پایه آب در فرآیند دایکاست رضا بیگی، محمد ولاشجردی، میثم سلیمانی، وحید آقایی (1401)
بررسی و امکان سنجی سنتز فاز مکسن از سیستم سه تایی Ti-Sn-C رضا بیگی، مجید زارع زاده مهریزی، محمد ولاشجردی، آرش محمدنژاد (1401)
مطالعه سنتز بورید منیزیم به روش نمک مذاب محمد ولاشجردی، مجید زارع زاده مهریزی، زهرا خدادادی (1401)
بررسی استفاده از نانو صفحه های کاربید تیتانیوم در فرآیند حذف فلزات سنگین محمد ولاشجردی، میثم سلیمانی، ابوالفضل براتی، مریم ورمزیار (1400)
ساخت غشای شبکه آمیخته بر پایه پلی(اتر-بلاک-آمید) (پباکس) حاوی نانو ذرات برپایه تیتانیوم حمیدرضا سنایی پور، آبتین عبادی عموقین، محمد ولاشجردی، حدیثه محمدی (1399)
بررسی تاثیر آلیاژسازی مکانیکی بر سنتز مکس فازها در سیستم Ti-Al-C مجید زارع زاده مهریزی، محمد ولاشجردی، رضا بیگی (1399)
بررسی ترکیبات حاصل از سیستم پودری سه تایی Ti-Si-C به روش آلیاژسازی مکانیکی مجید زارع زاده مهریزی، رضا بیگی، محمد ولاشجردی (1399)
تهیه جاذبهای کربنی با پیرولیز مواد دورریز کشاورزی احسان صالحی، محمد ولاشجردی، بهزاد عرب (1398)
بررسی ریز ساختار و رفتار مکانیکی کامپوزیت Al/SiC تولید شده به روش تلفیقی متالورژی پودر و آلیاژ سازی مکانیکی اشکان نوری، بهمن میرزاخانی، حسین حسن نژاد دراباد، محمد ولاشجردی (1398)
بررسی آزمایشگاهی تاثیر عملیات مکانیکی سطحی بر سختی و ریزساختار مس بهمن میرزاخانی، یوسف پاینده، فریدون علیزاده، محمد ولاشجردی، ناصر پیری (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کامپوزیت زمینه فلزی تقویت شده با ذرات پودری نانو به روش جوشکاری: تولید و بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار رضا بیگی، محمد ولاشجردی، حسین مستعان، فردین نعمت زاده، مجید زارع زاده مهریزی (1398)