1403/01/26
محمد ولاشجردی

محمد ولاشجردی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0018-4650
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36987723300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه سنتز بورید منیزیم به روش نمک مذاب
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
بورید منیزیم – نمک مذاب – سنتز – ابررسانا
سال 1401
پژوهشگران زهرا خدادادی(دانشجو)، محمد ولاشجردی(استاد راهنما)، مجید زارع زاده مهریزی(استاد مشاور)

چکیده

با توجه به ضرورت استفاده از مواد ابررسانا به دلیل کاهش انرژی تلف شده در صنعت برق در سالهای اخیر مواد ابررسانای مختلفی مورد بررسی قرارگرفتهاند. در این میان ترکیب بورید منیزیم با فرمول شیمیایی MgB2به دلیل دمای بحرانی بالاتر ( 39درجه کلوین) بیشتر مورد توجه واقع شده است. این ترکیب به دلیل سادگی شبکه کریستالی و ترکیب شیمیایی در مقایسه با دیگر ترکیبات ابررسانا و دانسیته جریان بحرانی بالا برای کاربردهایی نظیر استفاده در ژنراتورها، ترانسفورماتورها و موتورها و ... مناسب است. یکی از روشهای متداول سنتز پودرهای سرامیکی در حالت جامد، استفاده از پودر خالص عناصر در آسیاب مکانیکی پر انرژی میباشد. اما برای سنتز این ترکیب با توجه به نیاز به بور فلزی در عمل قیمت تمام شده محصول بسیار بالا است. از طرفی در این روش ترکیبات غیر استوکیومتری و واکنش نکرده نیز در کنار محصول حضور دارند که علاوه بر عدم کریستالیزاسیون مناسب پودر منجر به کاهش خواص مورد انتظار میگردد. با توجه به این که وجود ناخالصی تاثیر منفی بر خواص ابررسانا دارد در این تحقیق از روش نمک مذاب به منظور سنتز بورید منیزیم بهره گرفته میشود. روش نمک مذاب در سال های اخیر به عنوان روشی کارآمد برای سنتز ترکیبات با مورفولوژی و خلوص بالا توسط محققان زیادی به کار گرفته شده است. پودرهای منیزیم و اکسید بور به عنوان مواد اولیه استفاده شدهاند و از نمک های سدیم کلرید و پتاسیم کلرید جهت بررسی تاثیر نمک مذاب بر سنتز در دمای 800درجه سانتیگراد استفاده شده است. نتایج به دست آمده از XRDو SEMنشان میدهد که تولید این ابررسانا به وسیلهی نمک مذاب به خوبی امکان پذیر است