1403/01/25
محمد ولاشجردی

محمد ولاشجردی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0018-4650
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36987723300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ترکیبات حاصل از سیستم پودری سه تایی Ti-Si-C به روش آلیاژسازی مکانیکی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کاربید تیتانیوم،کاربید سیلیسیم،ترکیب مکس فاز Ti3SiC2،آلیاژسازی مکانیکی، تف جوشی پلاسما
سال 1399
پژوهشگران مجید زارع زاده مهریزی(استاد راهنما)، محمد ولاشجردی(استاد مشاور)، رضا بیگی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی روش آلیاژسازی مکانیکی و تاثیر آن بر ترکیبات حاصل از سیستم پودری سه تایی Ti-Si-C و بدست آوردن خلوص بالایی از ترکیب حاصل توسط فرآیند تف جوشی جرقه پلاسمامی باشد.باتوجه به مطالعات صورت گرفته مشاهده شده است که روش آلیاژسازی مکانیکی خود به تنهایی باعث افزایش خلوص ترکیب Ti3SiC2نمی شود،بنابراین از روش هایی کمکی نظیر عملیات حرارتی آنیل و فرآیند تف جوشی جرقه پلاسما استفاده شده است.تولیدترکیب سیستم پودری سه تایی Ti-Si-C توسط آسیاکاری پودر اولیه Ti،SiوC مورد بررسی قرارگرفت.بدین منظور مخلوط پودریTi،SiوC با نسبت استوکیومتری مطابق باترکیب شیمیایی Ti3SiC2 ، به صورت 3:1:2 توسط آسیای سیاره ای پرانرژی با نسبت گلوله به پودر 20به 1و سرعت 360 دوربردقیقه ، از صفر تا 20 ساعت مورد آسیاکاری قرارگرفت . برای بررسی پایداری حرارتی فازهای تشکیل شده پس از 20 ساعت آسیاکاری و مکانیزم تشکیل Ti3SiC2، نمونه 20 ساعت آسیاکاری شده تحت آنالیزحرارتی DTA قرار گرفت سپس برای بررسی این پدیده نمونه 20 ساعت آسیاکاری شده ای در دمای C1200º تحت عملیات حرارتی آنیل به مدت 1 ساعت قرارگرفت.جهت شناسایی فازی محصولات آسیاکاری در زمان های مختلف و همچنین جهت شناسایی فازی محصولات حاصل از آنالیز حرارتی در دماهای 1200و 1400درجه سانتی گراد از الگو پراش اشعه ایکس XRD استفاده می شود . نتایج بررسی ها نشان داد که افزایش زمان آسیاب کاری نه تنها خلوص Ti3SiC2را بالا نمیبرد بلکه باعث ایجاد ناخالصی و فازهای کاربیدی عمدتا TiC و SiC میشود اما توسط عملیات های کمکی نظیرعملیات حرارتی آنیل در دمای C1200º همچنین فرآیند تف جوشی جرقه پلاسما Ti3SiC2تقریبا خالصی حاصل شد برای اثبات نتایج حاصل از فرآیند SPS پس از شناسایی فازی توسط الگو پراش اشعه ایکس XRD از میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM به همراه طیف سنجی پراش انرژی EDS استفاده گردید.