1403/01/26
محمد ولاشجردی

محمد ولاشجردی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0018-4650
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36987723300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر عملیات سطحی نانوبلوری سازی بر روی رفتار خوردگی فولاد304 AISI
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نانو بلوری ، خوردگی ، کریستالیت ، ویلیامسون هال، خوردگی یکنواخت، خوردگی حفره ای
سال 1398
پژوهشگران محمد ولاشجردی ، یاسین شعبانی ، صادق میرزا محمدی

چکیده

کی از چالشهای اساسی در استفاده از فولادهای ضد زنگ افزایش سختی و مقاومت به سایش این فولادها می باشد. از آنجا که فولادهای ضد زنگ سری 300 نمی توانند مشابه دیگر فولادها تحت عملیات حرارتی قرار بگیرند، در این پژوهش فرآیند نانوبلوری سازی برای افزایش سختی این فولادها استفاده شده است. با توجه به عملکرد اصلی این فولادها به عنوان فولاد ضد زنگ، تاثیر عملیات نانوبلوری سازی بر مقاومت به خوردگی این فولاها نیز بررسی شده است. برای فرآیند نانوبلوری سازی از دستگاه ساچمه زنی فرکانسی با فرکانس 50 هرتز با گلوله های 6 میلیمتری از جنس فولاد ضد زنگ استفاده گردید. نمونه ها به مدت 10 ، 20 و 30 دقیقه ساچمه زنی شدند و برای از بین بردن تاثیر زبری سطحی از دستگاه لپینگ استفاده گردید. در این پژوهش برای اولین بار تاثیر فرآیند ساپمه زنی با حذف تاثیر زبری سطح بر روی خوردگی فولادهای 304 بررسی گردید. بر روی تمامی نمونه ها تست خوردگی پتانسیو دینامیک انجام گرفت. سپس به منظور بررسی مکانیزم خودرگی از سطح نمونه ها تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی تهیه گردید. نتایج حاکی از افزایش سرعت خوردگی این فولاد در زمانهای اولیه فرآیند ساچمه زنی است. با افزایش زمان ساچمه زنی فولاد به منطقه پسیو وارد شده و دارای پتانسیل بالاتری نیز می باشد. بررسی ریز ساختار فولاد بعد از خوردگی حاکی از تغییر خوردگی حفره ای به خوردگی یکنواخت می باشد. با ادامه فرآیند ساچمه زنی میزان پسیواسیون سطح فولاد کاهش یافته و دوباره سرعت خوردگی افزایش یافته است کما اینکه منطقه پسیواسیون نیز در شدت جریانهای بالاتر رخ داده است.