1403/01/25
محمد ولاشجردی

محمد ولاشجردی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0018-4650
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36987723300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نیترید بور و نقش گاز آمونیاک در تولید آن
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نیترید بور، آمونیاک، سنتز
سال 1400
پژوهشگران سید مهدی دهقان بنادکی ، امیر سیف الدینی ، محسن نوری ، محمد ولاشجردی

چکیده

با توجه به اهمیت نیترید بور به دلیل استحکام مکانیکی بالا و خنثی بودن از نظر شیمیایی به عنوان پوشش های محافظتی و تقویت کننده مورد استفاده قرار می گیرند. در این تحقیق، سنتز h-BN با یک روش ساده و آسان با استفاده از کوره تیوپی و مواد اولیه ارزان و در دسترس، هگزامتیلن تترامین (C6H12N4) و اسید بوریک (H3BO3) به عنوان واکنش دهنده های آغازین انجام شد و در ادامه با یک طراحی و اضافه کردن لوله آلومینایی در کوره تیوپی به بررسی اثر گاز آمونیاک حاصل از تجزیه هگزامین پرداخته شد. در نهایت ارزیابی پودر های بدست آمده با استفاده از پراش پرتو ایکس(XRD) صورت گرفت. نتایج ارزیابی، حاصل از آنالیز XRD که شناخته ترین صفحات اتمی مربوط به نیترید بور را در زوایای 7/26 و 5/42 درجه رانشان می دهد، تولید نیترید بور را اثبات می کند و از طرفی با خارج شدن سریع گاز آمونیاک از محیط واکنش به وسیله لوله آلومینایی به اثر بالای گاز آمونیاک در افزایش خلوص و بازدهی نیترید بور تولیدی پی برده شد.