1403/01/26
محمد ولاشجردی

محمد ولاشجردی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0018-4650
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36987723300
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص سایشی پوششهای نانو ساختار نیتریدی ایجاد شده در طی نیتراسیون پلاسمایی با کمک توری فعال
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
نیتراسیون پلاسمایی- توری فعال- نیترید تیتانیوم- نیترید کروم -نیترید الومینیوم
سال 1396
پژوهشگران محمد ولاشجردی ، شاهرخ آهنگرانی ، علیرضا صبور روح اقدم

چکیده

امروزه نیتروژن دهی پلاسمایی با استفاده از توری فعال به عنوان یکی از فرایندهای متداول نفوذی به منظور افزایش سختی و دوام قطعات فولادی در صنعت کشور شناخته شده است. در پژوهش حاضر با استفاده از توری های با جنس های مختلف (Al,Ti,Cr,Fe) پوششهای مختلف (TiN,CrN ,AlN ) ایجاد گردید و تاثیر جنس توری علاوه بر لایه نیتریدی تشکیل شده بر ضخامت لایه نفوذی ، ریز ساختار و خواص سایشی بررسی گردید. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهد که با استفاده از توری تیتانیومی لایه نیترید تیتانیوم تشکیل شده علاوه بر سختی مناسب مقاومت به سایشی بسیار خوبی نیز دارد. در هنگام استفاده از درب تیتانیومی و دیواره فولادی پوشش نیتریدی تشکیل شده ترکیبی از نیترید آهن و نیترید تیتانیوم می باشد که فاز غالب نیترید تیتانیوم بوده و نشان می دهد انتقال جرم صورت گرفته بیشتر متاثر از درب توری است. با نیتراسیون در توری الومینیومی بر روی نیترید الومینیوم تشکیل گردید که مقاومت به سایش بالایی در نمونه ایجاد کرده است ریز ساختار بررسی شده لایه های تشکیل شده حاکی از نانو ساختار بودن لایه ها بوده و میزان سختی بدست امده در استفاده از توری تیتانیومی در حدود 20 درصد بهبود داشته است. نتایج حاصل از پروفیل سختی حاکی از آن است که عمق نفوذ نیتروژن مستقل از جنس توری است. بر اساس نتایج میکروسکوپ الکترونی از مسیر سایش مکانیزم و نمودار ضریب اصطکاک در هر چهار نمونه مکانیزم سایش از نوع خراشان بوده و با از بین رفتن لایه نفوذی مکانیزم سایش به چسبان تغییر می کند.