1403/03/30
شهلا پایمزد

شهلا پایمزد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9770-5132
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56841682000
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه علوم و مهندسی آب
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقایسه پایش خشکسالی هیدرولوژیکی و هواشناسی با استفاده از شاخصهای RDI و EDI مبینا احمدی شهرجردی، شهلا پایمزد، مهدی رحیمی (1400)
ارزیابی کارایی الگوریتم های سنجش از دور SEBS وSEBAL در برآورد تبخیر و بررسی اثر شوری در پیکره های آبی روح الله ضیایی، مه نوش مقدسی، شهلا پایمزد، محمد حسین باقری (1397)
روند تغییرات شاخص تخریب زمین در حوزه آبخیز شازند، استان مرکزی علی اکبر داودی راد، سید حمیدرضا صادقی، امیر سعد الدین، شهلا پایمزد (1396)
مقاله ارائه‌شده
برآورد تبخیر وتعرق مرجع با استفاده از تصاویر ماهواره NOAA و مدل درختی M5 (مطالعه موردی: دشت تبریز) حبیب بابا جعفری، مه نوش مقدسی، شهلا پایمزد، سید محمد رضا حسینی (1394)
ارزیابی اثر تبخیر بر شوری دریاچه ارومیه با استفاده از الگوریتم سنجش از دوری SEBS مهدی کاظم، روح الله ضیایی، مه نوش مقدسی، شهلا پایمزد (1394)
ارزیابی اثر تبخیر بر شوری دریاچه ارومیه با استفاده از الگوریتم سنجش از دوری SEBS مهدی کاظم، روح الله ضیایی، مه نوش مقدسی، شهلا پایمزد (1394)
ارزیابی الگوریتم سنجش از دوری SEBS در برآورد تبخیر از سطوح آزاد آب (مطالعه موردی :دریاچه ارومیه) روح الله ضیایی، مه نوش مقدسی، محمد حسین باقری، شهلا پایمزد (1393)
کتاب
پیشرفت های نوین در منابع آب شهلا پایمزد، مه نوش مقدسی (1400)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
ارزیابی عدم قطعیت خشکسالی هیدرولوژیکی با استفاده از تابع مفصل مه نوش مقدسی، اشکان شکری، شهلا پایمزد، زهرا سادات حسینی (1401)
تخصیص منابع آب با استفاده از مدل WEAP در حوضه سد کلان ملایر جواد مظفری، شهلا پایمزد، امیر ظروفی (1398)
بررسی اثرات تغییر اقلیم بر افت سطح آب زیرزمینی دشت کرمان شهلا پایمزد، علی آذره، اسماء رستگار (1397)
بهینه سازی الگوی کشت با استفاده از الگوریتم چرخه آب (مطالعه موردی : دشت تهران) شهلا پایمزد، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، سید محمد حسینی موغاری (1395)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته