1403/03/30
حسین حسن نژاد دراباد

حسین حسن نژاد دراباد

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6751-4239
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 30267578200
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مواد و متالورژی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Novel Approach for the Synthesis of Highly Corrosion Resistant and Electrically Conductive Cerium Hexaboride Coating Hossein Hasannejad dorabad, Ashkan Nouri, Seyed Ahmad Lajevardi, Fatemeh Khademeh Molavi (2022)
Electrophoretic deposition of alginate coatings from different alcohol-water mixtures Morteza Farrokhi-Rad, Somayeh Emamalipour, Faezeh Mohammadzadeh, Younes beygi khosrowshahi, Hossein Hasannejad dorabad, Ashkan Nouri (2021)
In Situ Formation of Extremely High Corrosion Resistant Ni–Ni3Si Nanocomposite Coating Using Spark Plasma Sintering and Subsequent Heat Treatment Hossein Hasannejad dorabad, Ashkan Nouri, Mohammd Hossein Assari, Seyed Hani Mirfalah, Mansour Bozorg (2021)
Microstructure and mechanical properties of resistance spot welded dual-phase steels with various silicon contents Farzad Badkoobeh, Ashkan Nouri, Hossein Hasannejad dorabad, Hossein Mostaan (2020)
In situ fabrication of high‑percent Ni–graphene nanocomposite coating Hossein Hasannejad dorabad, Ashkan Nouri, Morteza Farrokhi-Rad, Fatemeh Khademeh Molavi (2020)
The bake hardening mechanism of dual-phase silicon steels under high pre-strain Farzad Badkoobeh, Ashkan Nouri, Hossein Hasannejad dorabad (2020)
Relationship between Microstructure and Corrosion Behavior in Dual-Phase Steels with Various Si Content Ashkan Nouri, Hossein Hasannejad dorabad, Morteza Farrokhi-Rad (2019)
Effect of Silicon Content on the Wear Behavior of Low‑Carbon Dual‑Phase Steels Ashkan Nouri, Hossein Hasannejad dorabad, Morteza Farrokhi-Rad (2019)
Study of corrosion behavior of the biodegradable chitosan-polyvinyl alcohol coatings on AA8011 aluminum alloy Hossein Hasannejad dorabad, Ashkan Nouri, Sedigheh Soltani, Fatemeh Khademeh Molavi (2019)
Preparation and characterization of hydroxyapatite/titania nanocomposite coatings on titanium by electrophoretic deposition Morteza Farrokhi-Rad, Younes Beygi Khosrowshahi, Hossein Hasannejad dorabad, Ashkan Nouri, Maryam Hosseini (2018)
A novel approach to prepare Ni-Al mesoporous powder using electrochemical method in one step Hossein Hasannejad dorabad, Ashkan Nouri, Fatemeh Khademeh Molavi, Aboulfazl Barati (2017)
Correlating the Layer Properties of Ni-alumina Composite Coatings and the Mechanism of Codeposition amir Sadeghi, Maximilian Sieber, Hossein Hasannejad dorabad, Scharf Ingolf, Thomas Lampke (2016)
تشکیل و بررسی خواص خوردگی پوششهای نانوساختار اکسید سریم به روش سل- ژل بر روی فولاد زنگنزن حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری، قاسم عیسی آبادی بزچلویی (1394)
بررسی خواص مکانیکی و سایشی پوشش های نانوکامپوزیت نیکل- اکسید سریم حسین حسن نژاد دراباد، فاطمه خادمه مولوی (1394)
تاثیر دمای آنیل، نرخ سرمایش و مقذار نورد سرد بر پخت سختی فولاد کم کربن اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد، جمال الدین فرشته خصلت (1394)
بررسی اثر تنگستن بر ریز ساختار چدن سفید پرکروم حاوی 17% کروم قاسم عیسی آبادی بزچلویی، حسین حسن نژاد دراباد، رضا بیگی (1393)
Electrodeposition of DLC films on carbon steel from acetic acid solutions Hossein Hasannejad dorabad, F Bogani, M Boniardi, Agostino Casaroli, C Mele, Benedetto Bozzini (2014)
مقاله ارائه‌شده
بررسی تاثیر تعداد لایه های پوشش PLA روی آلیاژ31AZ Mg به منظور بهبود مقاومت به خوردگی نرگس رحیمی روشن، حسین حسن نژاد دراباد، فرزانه ترابی نهاد، اشکان نوری (1398)
مطالعه ریزساختار و خواص کششی آلیاژ آلومینیوم 356 جوانه زایی شده با Al-5Ti-1B علیرضا یاراحمدی، اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد (1398)
Novel eco-friendly corrosion inhibitor by sunflower seed hull extract Hossein Hasannejad dorabad, Fatemeh Khademeh Molavi, Ashkan Nouri (2018)
اعمال شده به روش Ni-Cr-Al تاثیر فرآیند عملیات سطحی با لیزر بر روی مقاومت به خوردگی پوشش بر روی آلیاژ تیتانیم HVOF حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری، شاهین عزیزی، فرزاد بادکوبه هزاوه (1396)
تشکیل و بررسی رفتار خوردگی پوشش نانوساختار اکسید سریم بر روی آلیاژ 2024 در محیط%5/3 NaCl محسن مقدسی، حسین حسن نژاد دراباد، احسان صائب نوری (1394)
بررسی عملیات حرارتی و رفتار کششی فولادهای بوردار و فاقد بور اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد، قاسم عیسی آبادی بزچلویی (1394)
تاثیر شرایط عملیات حرارتی بر رفتار پخت سختی دو فوالد کم کربن اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد، قاسم عیسی آبادی بزچلویی (1394)
پبررسی عملیات حرارتی و رفتار کششی فولادهای بوردار و فاقد بور اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد، قاسم عیسی آبادی بزچلویی (1394)
مطالعه تاثیر دمای آستنیته و بازگشت بر خواص کششی یک فولاد کم آلیاژ اشکان نوری، قاسم عیسی آبادی بزچلویی، حسین حسن نژاد دراباد (1394)
اثر دمای آستنیته سازی بر رفتار مکانیکی فولاد کم کربن نورد گرم شده بوردار اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد، قاسم عیسی آبادی بزچلویی (1394)
تشکیل پوشش نانوکامپوزیت زیست سازگار کیتوسان-گرافن بر روی فولاد ضدزنگ به روش آبکاری یک مرحله ای حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری، قاسم عیسی آبادی بزچلویی (1394)
تخمین خواص مکانیکی فاز های سازنده فولاد دو فازی اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد (1393)
Synthesis of Diamond like carbon coatings by electrochemical method Fatemeh Khademeh Molavi, Hossein Hasannejad dorabad (2014)
SELF-HEALING CEO2-CHITOSAN NANOCOMPOSITE COATING ALUMINUM ALLOY Hossein Hasannejad dorabad, F MOLAVI (2014)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
امکان سنجی تولید AGM در ایران حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری، فائزه باقرنژاد (1402)
بررسی علت بروز ترک رینگ چرخ هواپیماهای "ای.تی.آر" حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری، حسن سرزعیم (1402)
بررسی تاثیر وانادیوم بر رفتار مکانیکی و خوردگی چدن نشکن حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری (1400)
اثر منگنز بر روی ریز ساختار و خواص کششی فولادهای دو فازی قاسم عیسی آبادی بزچلویی، اشکان نوری، حسین مستعان، حسین حسن نژاد دراباد (1400)
بررسی اثر عملیات حرارتی بر رفتار خوردگی لوله فولادی X52 انتقال نفت و گاز قاسم عیسی آبادی بزچلویی، حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری، حمید طرفی سعیدی (1399)
ارتباط میزان سیلیسیم با ریزساختار و رفتار پخت سختی و جوشکاری مقاومتی نقطه ای فولاد های دو فازی حسین حسن نژاد دراباد، اشکان نوری، حسین مستعان، فرزاد بادکوبه هزاوه (1398)
بررسی تشکیل پوشش مس نیکل سیلیسیم و بررسی خواص خوردگی و مکانیکی آن اشکان نوری، حسین حسن نژاد دراباد، سید ابوالفضل قدری (1398)
بررسی ریز ساختار و رفتار مکانیکی کامپوزیت Al/SiC تولید شده به روش تلفیقی متالورژی پودر و آلیاژ سازی مکانیکی اشکان نوری، بهمن میرزاخانی، حسین حسن نژاد دراباد، محمد ولاشجردی (1398)
بررسی خواص خوردگی نانوکامپوزیت زیست تخریب پذیر PLA-PVA روی آلیاژ منیزیم حسین حسن نژاد دراباد، ابوالفضل براتی، معصومه اسفندیاری غریبوند (1398)
اثرات استفاده از بازدارندهها بر پتانسیل خوردگی آرماتورهای مدفون در بتن حسین حسن نژاد دراباد، سید حمید هاشمی، ایمان میرزایی مقدم، سید حامد فتاح زاده (1395)
بررسی و ساخت نانوکامپوزیت ژلهای جاذب لکههای نفتی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی ابوالفضل براتی، حسین حسن نژاد دراباد، مهدی روشناس اصل (1394)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ابداع