1403/05/03
امیرحسین ابوالمعصومی

امیرحسین ابوالمعصومی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9739-1340
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26664422200
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
طراحی یک الگوریتم جدید برای یافتن نقطه بیشینه توان در سیستمهای خورشیدی تحت سایه علی اصغر قدیمی، محمد شفیعی آهویی، امیرحسین ابوالمعصومی (1402)
A robust fusion bus frequency estimation method to improve frequency oscillation damping in power systems Ali Farahani, Amirhossein Abolmasoumi, Lamine Mili, Mohammad Bayat (2023)
Weather sensitive short term load forecasting using dynamic mode decomposition with control Amir Mansouri, Amirhossein Abolmasoumi, Aliasghar Ghadimi (2023)
طراحی سیستم بازیافت انرژی در ایستگاههای تقلیل فشار خطوط انتقال نفت مجید سلامی، امیرحسین ابوالمعصومی، سید علیرضا مصطفوی، محمود رضا عطیفه (1402)
Robust KALMAN Filter State Estimation for Gene Regulatory Networks Amirhossein Abolmasoumi, Mohammad Mohammadian, Lamine Mili (2023)
Energy regeneration of active pendulum system in tall buildings subjected to wind and seismic loads Mehdi Soleymani, Amirhossein Abolmasoumi, Mazdak Ebadi, Mohammad Ali Beladi Pour (2022)
Robust Dynamic Mode Decomposition Amirhossein Abolmasoumi, Marcos Netto, Lamine Mili (2022)
An Electrical Energy Regeneration Scheme for Energy Harvesting From a Vibration Absorption System in Tall Buildings Mohammad Ali Beladi Pour, Amirhossein Abolmasoumi, Mehdi Soleymani, Mazdak Ebadi (2022)
Optimal mixed control of Axial Flux Permanent Magnet Synchronous generator wind turbines with modular stator structure Somayeh Pirzad, Aliasghar Ghadimi, Amirhossein Abolmasoumi, Ali Jabbari, Saeid Bagheri (2021)
An Improved TPM-Based Distribution Network State Estimation Considering Loads/DERs Correlations Bahman Abedi, Aliasghar Ghadimi, Amirhossein Abolmasoumi, Mohammad Reza Miveh, Francisco Jurado (2021)
Enhanced Control Scheme for a Three-Phase Grid-Connected PV Inverter under Unbalanced Fault Conditions Saeid Abbasi, Aliasghar Ghadimi, Amirhossein Abolmasoumi, Mohammad Reza Miveh, Francisco Jurado (2020)
INTELLIGENT FUZZY IMPROVEMENT OF NON-SINGULAR TERMINAL SLIDING-MODE CONTROL Ali Esmaeili Jajarm, Amirhossein Abolmasoumi, Hamid Reza Momeni (2019)
Modified sliding mode control of a seismic active mass damper system considering model uncertainties and input time delay Mehdi Soleymani, Amirhossein Abolmasoumi, Hasanali Bahrami, Arash Khalatbari, Elham Khoshbin, Sirous Sayahi (2018)
Generalized active disturbance rejection control of structures under seismic disturbance considering time delays Elham Khoshbin, Amirhossein Abolmasoumi, Mehdi Soleymani, Arash Khalatbari (2018)
Design and construction of a charge controller for stand-alone PV/battery hybrid system by using a new control strategy and power management Amin Mirzaei naghlbari, Majid Foropghi Pardanjani, Aliasghar Ghadimi, Amirhossein Abolmasoumi, Mohammad Reza Riahi (2017)
Stator voltage fault detection and optimal rotor current limiting in doubly fed induction generators Hooman Bastami, Amirhossein Abolmasoumi, Aliasghar Ghadimi (2017)
Stability control of a road vehicle considering model and parametric uncertainties Mazaher Mehdizadeh, Mehdi Soleymani, Amirhossein Abolmasoumi (2017)
حذف نوسانات توان اکتیو تزریقی سیستم فتوولتاییک متصل به شبکه در شرایط افت ولتاژ سعید عباسی، علی اصغر قدیمی، امیرحسین ابوالمعصومی (1395)
Modified sliding mode control of a seismic active mass damper system considering model uncertainties and input time delay Mehdi Soleymani, Amirhossein Abolmasoumi, Hasanali Bahrami, Arash Khalatbari, Elham Khoshbin, Sirous Sayahi (2016)
Chaos Control in Memristor-based Oscillators Using Intelligent Sliding Mode Control Amirhossein Abolmasoumi, Somayeh Khosravinejad (2015)
مقاله ارائه‌شده
Fusion Estimation of Local Bus Frequency for Robust Wide Area Power System Stabilizer Ali Farahani, Amirhossein Abolmasoumi, Mohammad Bayat (2021)
A Fast Outlier-robust Fusion Estimator for Local Bus Frequency Estimation in Power Systems Ali Farahani, Amirhossein Abolmasoumi, Mohammad Bayat, Lamine Mili (2020)
Total Sliding-Mode Voltage Tracking Control for DC-DC Buck-Boost Converter Ameneh Mousavi, Amirhossein Abolmasoumi, Amin Mirzaei naghlbari (2019)
Fuzzy Active Vibration Control and Energy Regeneration Study in Tall Structures Mohammad Ali Beladi Pour, Amirhossein Abolmasoumi, Mehdi Soleymani (2019)
طراحی یک کنترل کنندۀ خطی مرتبه دوم گوسی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای یک روبات تعادلی دو چرخ سید محمد رضا موسوی، امیرحسین ابوالمعصومی، حسن مرادزاده (1397)
مدلسازی و طراحی یک واحد کنترلی برای ژنراتور شار محوری آهنربای دا یم تطبیق شونده با سرعت باد علی جباری، سمیه پیرزاد، علی اصغر قدیمی، امیرحسین ابوالمعصومی (1396)
طراحی و شبیهسازی یک کنترلکننده ی بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک برای پایدارسازی روبات تعادلی یکچرخ امیرحسین ابوالمعصومی، احسان منصوری، حسن مرادزاده، سید محمد رضا موسوی (1395)
Robust Integral Sliding Mode Control for Markovian Jump Systems: A Singular System Approach Nasibeh Zohrabi, Amirhossein Abolmasoumi, Hamid Reza Momeni, Sherif Abdelvahed (2016)
Robust integral sliding mode control for Markovian jump systems: A singular system approach Nasibeh Zohrabi, Amirhossein Abolmasoumi, Hamid Reza Momeni, Sherif Abdelvahed (2016)
طراحی پایدارساز غیرخطی برای سیستمهای قدرت با روش T-S فازی محمد مرادی، امیرحسین ابوالمعصومی (1395)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کنترل مبتنی بر داده براساس الگوریتم تجزیه مود پویای افزایش پنجره دار امیرحسین ابوالمعصومی، ابوالقاسم دائی چیان، احسان مبینی (1401)
طراحی سیستم بازیافت انرژی برای ایستگاه های تقلیل فشار خطوط انتقال نفت با استفاده از پمپ سانتریفوژ بعنوان توربین امیرحسین ابوالمعصومی، علی اصغر قدیمی، سید علیرضا مصطفوی، محمود رضا عطیفه (1401)
شناسایی یک مدل دینامیکی جهت کنترل حرکت گلایدر دریایی امیرحسین ابوالمعصومی، ابوالقاسم دائی چیان، حسین زندی (1400)
طراحی کنترل کننده پیش بین با میراگرجرمی تنظیم شونده فعال جهت کنترل ارتعاشات برج توربین بادی خسرو خاندانی، امیرحسین ابوالمعصومی، مهدی سلیمانی، مجید ابراهیمی مجد (1400)
کنترل ارتعاشی ورق های مستطیلی ساندویچی با هسته سیال مگنتورئولوژیکال کوروش خورشیدی، امیرحسین ابوالمعصومی، منوچهر محمدی تلخاب (1399)
طراحی تخمینگر هوشمند تطبیقی برای برآورد سطح شارژ باتریهای یون لیتیوم علی اصغر قدیمی، امیرحسین ابوالمعصومی، مزدک عبادی، سپیده قلیچی (1398)
تخمین حالت دینامیکی ریزشبکه ها با استفاده از فیلترهای ذره ای شتاب یافته امیرحسین ابوالمعصومی، علی اصغر قدیمی، علی پولادوند (1398)
طراحی و پیادهسازی یک کنترل کننده فعال سازه ای با قابلیت بازیافت انرژی در مقیاس آزمایشگاهی مهدی سلیمانی، امیرحسین ابوالمعصومی، سید محمد علی بلادی پور (1398)
کنترل غیرخطی مبدل پل فعال دوگانه دوجهته جهت استفاده در شارژر باطری مزدک عبادی، امیرحسین ابوالمعصومی، محمد مهدی جعفرآبادی (1398)
طراحی و کنترل سیستم ذخیره ترکیبی انرژی شامل مبدل DC-DC برای کاربرد در خودروهای برقی امیرحسین ابوالمعصومی، امین میرزایی نقلبری، آمنه موسوی (1398)
طراحی و پیاده سازی کنترل کننده فعال ژیروسکوپ توربین بادی در اندازه آزمایشگاهی مهدی سلیمانی، امیرحسین ابوالمعصومی، وحید مصطفوی (1398)
طراحی استراتژی کنترلی آنلاین خودروی پیل سوختی چند پشته امیرحسین ابوالمعصومی، مهدی سلیمانی، راضیه قادری (1398)
تخمین حالت شبکه های توزیع با در نظر گرفتن مدل تصادفی بارها و منابع تولید پراکنده علی اصغر قدیمی، امیرحسین ابوالمعصومی، بهمن عابدی (1397)
تخمین حالت دینامیکی غیر متمرکز سیستمهای قدرت با استفاده از فیلتر ذره ای اصلاح شده امیرحسین ابوالمعصومی، علی اصغر قدیمی، محمد بیات، سمیه حیدری (1397)
تخمین حالت دینامیکی در سیستمهای قدرت مقیاس بزرگ چند منطقه ای با فیلتر ذره ای بی بو (بهینه) امیرحسین ابوالمعصومی، علی اصغر قدیمی، محمد بیات، فرشاد اعظم منش (1396)
طراحی، انتخاب بهینه تجهیزات و ساخت شارژ کنترلر دو کیلووات سیستم های خورشیدی علی اصغر قدیمی، امیرحسین ابوالمعصومی، مجید فروغی پردنجانی (1395)
طراحی سیستم بازیافت انرژی در ایستگاه های تقلیل فشار خطوط انتقال نفت سید علیرضا مصطفوی، امیرحسین ابوالمعصومی، مجید سلامی (1394)
کنترل فعال سازه در حضور تأخیر کنترلی (ناشی از شبکه ارتباطی) مهدی سلیمانی، امیرحسین ابوالمعصومی، الهام خوشبین (1394)
طراحی و ساخت سیستم کنترل بلوک های استاتور در ژنراتور آهنربای دائم شار محوری تطبیق شونده با سرعت باد علی جباری، علی اصغر قدیمی، امیرحسین ابوالمعصومی، سمیه پیرزاد (1394)
تشخیص خطا و محدودسازی جریان مدار روتور در ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه امیرحسین ابوالمعصومی، علی اصغر قدیمی، هومن بسطامی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
طراحی و ساخت ژنراتور بدون جاروبک شار محوری برای کاربری در توربین بادی بدون گیربکس 30 کیلووات علی جباری، امیرحسین ابوالمعصومی، علی اصغر قدیمی، احسان سوری (1398)
طراحی و ساخت توربین بادی بدون گیربکس با توان 30 کیلو وات علی جباری، امیرحسین ابوالمعصومی، علی اصغر قدیمی، احسان سوری (1394)
ابداع
شبیه ساز سخت افزاری توربین بادی علی فلاح، علی اصغر قدیمی، امیرحسین ابوالمعصومی (1393)