1403/02/02
امیرحسین ابوالمعصومی

امیرحسین ابوالمعصومی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9739-1340
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26664422200
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تشخیص خطا و محدودسازی جریان مدار روتور در ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ژنراتور القایی دو سو تغذیه، مشاهده گر خطا، فیدبک حالت، قابلیت عبور از خطا، الگوریتم ژنتیک
سال 1393
پژوهشگران هومن بسطامی(دانشجو)، علی اصغر قدیمی(استاد راهنما)، امیرحسین ابوالمعصومی(استاد راهنما)

چکیده

ژنراتور القایی دو سو تغذیه یک ژنراتور پرکاربرد در نیروگاه های بادی است. با این وجود، این ژنراتور به خطاهای شبکه بسیار حساس است. مطابق قوانین جدید شبکه، توربین بادی باید "قابلیت عبور از خطا" داشته و هنگام وقوع خطا در شبکه، نباید از شبکه جدا شود. در این پایان نامه، کنترل کننده جبرانساز خطای استاتور مبتنی بر فیدبک حالت، برای کنترل ژنراتور القایی دو سو تغذیه در شرایط خطا ارائه شده است. کنترل کننده جدید شامل دو قسمت می باشد، که اولین قسمت مسئول پایدارسازی معادلات دینامیکی و تضمین پایداری داخلی سیستم ژنراتور می باشد و قسمت دوم وظیفه جبران اثر خطای ولتاژ استاتور را بر عهده دارد، که در جایابی بهینه مکان قطب های قسمت اول کنترل کننده، از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. جهت تشخیص صحیح و سریع وقوع خطا در شبکه نیز، یک مشاهده گر خطا ارائه شده است. این مشاهده گر با بررسی جریان مدار روتور، ولتاژ شبکه و ولتاژ مبدل سمت روتور میزان اختلالات ولتاژ شبکه را محاسبه می نماید. اگر اغتشاشات ولتاژی شبکه، بیشتر از حد مجاز باشد، شرایط خطا اعلام شده و کنترل کننده پیشنهادی جایگرین کنترل کننده حالت عادی ژنراتور می شود. روش پیشنهادی، کنترل کننده LQR و کنترل کننده PI، در Simulink نرم افزار MATLAB پیاده سازی شده اند. نتایج شبیه سازی عملکرد بهتر روش پیشنهادی در کنترل مناسب ژنراتور القایی دو سو تغذیه، در شرایط وقوع خطا در شبکه را تأیید می نماید.