1403/02/02
امیرحسین ابوالمعصومی

امیرحسین ابوالمعصومی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9739-1340
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26664422200
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی و پیادهسازی یک کنترل کننده فعال سازه ای با قابلیت بازیافت انرژی در مقیاس آزمایشگاهی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سازه، پاندول، بازیافت انرژی، کنترل فازی
سال 1398
پژوهشگران سید محمد علی بلادی پور(دانشجو)، امیرحسین ابوالمعصومی(استاد راهنما)، مهدی سلیمانی(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش ارتعاشات یک سازه 11 طبقه به صورت مدل آزمایشگاهی بررسی شده است، جاذب ارتعاشی TMD برای کاهش ارتعاشات مورد استفاده قرار گرفت. سیستم کنترل در دو حالت غیرفعال و فعال طراحی شده است، تحریکهای مختلف مانند زلزله، باد و موج سینوسی برای اعمال به سیستم در نظر گرفته شده است. در بخش فعال کنترلکننده از نوع فازی انتخاب شده است، در تمام حالات سیستم به صورت شبیهسازی در نرمافزار متلب تهیه و اجرا گردید و در ادامه موارد قابل اجرا در آزمایشگاه مورد تست عملی قرار گرفت. همچنین در حالت غیرفعال به وسیله موتور الکتریکی انرژی الکتریکی تولید شد و با استفاده از مدارهای مختلف ذخیره یا مصرف گردید. در حالت فعال نیز توان اتلافی محاسبه شد و با اعمال استراتژی مناسب بازیافت شده است. برای تست عملی از روش hardware in loop استفاده میشود، نرمافزار لبویو و کارت دادهگیر برای این بخش انتخاب شد. در نهایت نتایج بخش شبیهسازی حاصل گردید و نتایج بخش عملی با حداقل خطا نسبت به شبیهسازی تایید شد.