1403/02/02
امیرحسین ابوالمعصومی

امیرحسین ابوالمعصومی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9739-1340
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26664422200
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کنترل ولتاژ خروجی یک اینورتر چهار پایه به روش مود لغزشی با وجود تغییرات در ولتاژ ورودی و بار
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
اینورتر چهار پایه، کنترل مود لغزشی، بار غیر خطی، کنترل مود لغزشی ترمینال غیر تکین، کنترل مود لغزشی ترمینال سریع سوئیچینگ، منابع تغذیه بدون وقفه
سال 1401
پژوهشگران شفیق مشکور زاده(دانشجو)، امیرحسین ابوالمعصومی(استاد راهنما)، محمد پیچان(استاد مشاور)

چکیده

باتوجه به افزایش روزافزون تجهیزات الکترونیکی، بخش قابل ملاحظهای از بارهای منابع تغذیه بدون وقفه را بارهای غیرخطی و نامتعادل تشکیل میدهند. این بارهای غیرخطی و نامتعادل باعث اغتشاشات ولتاژ میشوند که این امر در عملکرد مناسب بارها و اینورترها تأثیر مستقیمی میگذارد. برای برطرف کردن این مشکل بهترین گزینه برای اتصال منابع تغذیه بدون وقفه به این دسته از بارها استفاده از اینورتر چهارپایه خواهد بود. مزیت اینورترهای چهارپایه نسبت به اینورترهای سهپایه در تأمین جریان مؤلفهی صفر میباشد. همچنین از دیگر مزایای آن میتوان به اندازه و وزن کمتر، خازنهای لینک DC کوچکتر نسبت به مدل اینورتر سهپایه اشاره نمود. برای تنظیم ولتاژ بار اینورتر برای بارهای ناشناخته، نامتعادل و غیرخطی باید از کنترل کنندههایی با قوام بالا و پاسخ دینامیکی مناسب استفاده کرد. کنترلرهای مود لغزشی SMCs دارای ویژگیهایی از جمله، اجرای ساده، پایداری بالا و راه حل مناسب برای سیستمهای ساختار ناپایدار مانند مبدلهای قدرت هستند. علاوه بر این، قوام مناسبی در برابر عدم قطعیت پارامترهای مدل دارند. با این حال، پدیدههای چترینگ 1 ، فرکانس سوئیچینگ متغیر و همگرایی خطا به نقطه عملیاتی در زمان بی نهایت از نقاط ضعف اصلی روش SMC مرسوم هستند. در این پایان نامه، برای محدود کردن زمان تبدیل به یک مقدار محدود و قابل کنترل، روشهای کنترل مود لغزشی ترمینال غیر تکین NTSMC، کنترل مود لغزشی ترمینال سریع غیر تکین NFTSMC و کنترل مود لغزشی ترمینال سریع سوئیچینگ SFTSMC به منظور تنظیم ولتاژ بار خروجی در حضور بار متعادل/ نامتعادل، خطی / غیر خطی برای اینورتر چهار پایه با فرکانس ثابت سوئیچینگ پیشنهاد و پیاده سازی شده است. در این روشها، یک خروجی کنترل پیوسته برای تثبیت فرکانس سوئیچینگ و کاهش چشمگیر پدیده چترینگ پیشنهاد میشود. علاوه بر این، روشهای پیشنهادی در برابر عدم قطعیتهای پارامتر مدل بسیار مقاوم هستند. در نهایت پس از مدل سازی ریاضی سیستمهای کنترلی پیشنهادی، مدل سازیها در نرم افزار MATLAB/Simulink شبیه سازی شدهاند. در پایان نتایج تحلیل و پیشنهادات برای کارهای آینده ارائه شده است.