1403/04/31
محمدجواد نحوی نیا

محمدجواد نحوی نیا

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5833-7744
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57723198100
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه علوم و مهندسی آب
تلفن: 086-3262761006

تحصیلات

  • کارشناسی مهندسی آب ، بیرجند ، ایران (1382 - 1386)
    عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بررسی کارایی زئولیت در حذف نیترات از پساب شهری توسط ذرات نانو Fe3O4 در مقیاس صنعتی محمد نبتون، محمدجواد نحوی نیا، جواد مظفری، مژگان زنده دل (1402)
Effects of Different Magnetically Treated Waters on Emergence and Growth of Snail Medic Saeed Sharafi, Mohsen Nasrabadi, mohammad javad Nahvinia (2022)
Evaluation of Nitrate Redistribution in Surface and Subsurface Drip Irrigation Systems Sogand Arab, Javad Mozaffari, mohammad javad Nahvinia (2022)
Evaluation of the least square support vector machines (LS-SVM) to predict longitudinal dispersion coefficient Mehdi Mohammadi Ghaleni, Mahmood Akbari, Saeed Sharafi, mohammad javad Nahvinia (2022)
ارزیابی معادلات رگرسیونی چند متغیره در تخمین عملکرد گندم و جو دیم در اقلیم های ایران سعید شرفی، ساویز صادقی، محمدجواد نحوی نیا، محمد عبداللهی پور (1401)
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی و تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی(PCA) در تخمین زمان پیشروی در آبیاری جویچه ای محمدجواد نحوی نیا، جواد مظفری، بهنام معاونی، عبدالمجید لیاقت، مسعود پارسی نژاد (1398)
ارزیابی مدل SWAP به منظور بررسی تاثیر آبیاری با آب شور بر رطوبت خاک (مطالعه موردی منطقه ی بیرجند) شهیدی علی، محمدجواد نحوی نیا، اسماعیل مکاری قهرودی، مسعود پارسی نژاد (1393)
کاربرد مدل winSRFR3.1 در شبیه سازی آبیاری جویچه ای اسماعیل مکاری قهرودی، عبدالمجید لیاقت، محمدجواد نحوی نیا (1392)
کاربرد مدل های تجربی و آماری در پیش بینی میزان نفوذ آب در آبیاری جویچه ای محمدجواد نحوی نیا، عبدالمجید لیاقت، مسعود پارسی نژاد (1389)
ارزیابی توابع کاهش جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی توسط رقم روشن گندم شهیدی علی، محمدجواد نحوی نیا، مسعود پارسی نژاد (1389)
تعیین مدل بهینه جذب آب در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی توسط ارقام زراعی گندم (Triticum aestivum) در منطقه بیرجند شهیدی علی، محمدجواد نحوی نیا، مسعود پارسی نژاد، عبدالمجید لیاقت (1389)
ارزیابی مدل SWAPدر تخمین محصول گندم در شرایط کم آبیاری و شوری در منطقه بیرجند محمدجواد نحوی نیا، شهیدی علی، مسعود پارسی نژاد، بختیار کریمی (1389)
مقاله ارائه‌شده
تحلیلی بر راندمان های آبیاری در ایران محمدجواد نحوی نیا، فریبرز عباسی، عبدالمجید لیاقت (1400)
Using linear regression method for predicting of UNESCO aridity index of Iran Saeed Sharafi, mohammad javad Nahvinia, Mehdi Mohammadi Ghaleni, Farzaneh Zandieh, Atefeh Rahmani (2020)
Predicting of Iran's potential evapotranspiration by linear regression method Saeed Sharafi, mohammad javad Nahvinia, Mehdi Mohammadi Ghaleni, Mohadeseh Hejrati, Afsaneh Alinejad (2020)
بررسی کاهش فسفات در ستونهای آزمایشی با راهبرد غرقابی خشکی جواد مظفری، نگار بنی بایرامی، محمدجواد نحوی نیا (1397)
بررسی اثر نانوذرات اکسید آهن در حذف فلزات سنگین کروم شش و مس از پسابصنعتی جواد مظفری، نگار بنی بایرامی، محمدجواد نحوی نیا (1397)
پیش بینی تغییرات هیدروگراف دشت نهاوند یوسف کاکاوند، جواد مظفری، محمدجواد نحوی نیا (1397)
پهنه بندی پارامترهای کیفی دشت نهاوند با مدلهای زمین آمار و قطعی یوسف کاکاوند، جواد مظفری، محمدجواد نحوی نیا (1397)
ارزیابی مدل Aqua Crop در مدیریت کم آبیاری و شوری گندم در منطقه بیرجند محمدجواد نحوی نیا، شهیدی علی، بهنام معاونی، جواد مظفری (1397)
ارزیابی توابع کاهش جذب آب گندم در شرایط تنش همزمان شوری و خشکی در منطقه بیرجند محمدجواد نحوی نیا، شهیدی علی، بهنام معاونی، جواد مظفری (1397)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بهینه سازی چند هدفه الگوی کشت و تخصیص آب در مقیاس چاه مزرعه (مطالعه موردی: دشت ساوه استان قم) محمود اکبری، محمدجواد نحوی نیا، وحید حبیبی اربطانی، محمد حسین احمد پور (1401)
مدیریت کمی- کیفی رودخانه با استفاده از بهینه سازی چندهدفه (محدوده مورد مطالعه: آستانه- کوچصفهان) محمدجواد نحوی نیا، مهدی محمدی قلعه نی، اشکان شکری، ابوذر ونکی (1401)
بررسی اثر نانو بر کارایی زئولیت در حذف نیترات پساب جواد مظفری، محمدجواد نحوی نیا، مژگان زنده دل، محمد نبتون (1400)
مقایسه بهره وری مصرف آب و توزیع کود در گیاه لوبیا تحت شرایط سیستم های آبیاری رین فلت و سیستم آبیاری تیپ جواد مظفری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، محمدجواد نحوی نیا، جهانگیر رودبارانی (1399)
برنامه ریزی و بهینه یابی میزان آب آبیاری محصول ذرت تحت مفهوم توسعه یافته ای از کم آبیاری (مطالعه موردی: دشت سیلاخور-لرستان) محمدجواد نحوی نیا، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، ناصر گنجی خرم دل (مرحوم)، لیلا احمدی نژاد (1399)
بررسی واکنش ارقام مختلف ذرت تحت شوری های مختلف آب آبیاری (مطالعه موردی: منطقه قم ) محمدجواد نحوی نیا، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، مریم قرئلی (1399)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
طرح تدوین سیاهه انتشار آلاینده محیط زیست علی کاظمی، معصومه نجیب زاده، مهدی محمدی قلعه نی، محمدجواد نحوی نیا (1402)
بهینه سازی الگوی کشت سعید شرفی، محمدجواد نحوی نیا، محمود اکبری، سیداسداله محسنی موحد (بازنشسته)، حسین صالحی ارجمند (1399)