1403/03/30
مهیار عباسی

مهیار عباسی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5228-6803
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: AAM-8891-2020
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625099

معرفی

مهیار عباسی، متولد سال 1368 در ایران می باشد. ایشان فارغ التحصیل دکتری رشته مهندسی برق قدرت از دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران در سال 1399 می باشد. دارای بیش از 60 عنوان مقاله ژرنالی و کنفرانسی، بیش از 10 عنوان کتاب تالیفی، 11 عنوان طرح پژوهشی صنعتی و یک ثبت اختراع در حوزه مهندسی برق قدرت می باشد. نام برده در سال 1400 بعنوان پژوهشگر برتر استان خوزستان، ایران معرفی شده است و در سال های 1400 الی 1402موفق به دریافت 4 عنوان از طرح های عضویت بنیاد ملی نخبگان در ایران می باشد. وی هم اکنون بعنوان استادیار در گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک، اراک، ایران مشغول به تدریس و پژوهش می باشد. علاقمندی های تخصصی ایشان، حفاظت، تشخیص، دسته بندی و مکان یابی خطا در خطوط انتقال HVAC و HVDC، کنترل توان راکتیو و ادوات فکتس، ارزیابی و بهبود کیفیت توان و مطالعات سیستم های قدرت می باشد.

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی برق قدرت ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران (1394 - 1399)
    عنوان رساله: مکان یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده با کنترل کننده یک پارچه تعمیم یافته شارش توان (GUPFC)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
A Comprehensive Review of Various Fault Location Methods for Transmission ‎Lines Compensated by FACTS devices and Series Capacitors Mahyar Abasi, Mahmood Joorabian, Alireza Saffarian, Seyyed Ghodratollah Seifossadat (2021)
Bi-level power management strategy in harmonic-polluted active distribution network including virtual power plants Arash Rohani, Mahyar Abasi, Arsalan Beigzadeh, Mahmood Joorabian, Gevork B. Gharehpetian (2021)
A Novel Complete Dynamic and Static Model of 48-Pulse VSC-based GUPFC for Parallel Transmission Lines Mahyar Abasi, Mahmood Joorabian, Alireza Saffarian, Seyyed Ghodratollah Seifossadat (2020)
A Novel Fuzzy Theory-Based Differential Protection Scheme for Transmission Lines Mahyar Abasi, Ahmad Torabi Farsani, Arash Rohani, Arsalan Beigzadeh (2020)
Determining the contribution of different effective factors to individual voltage unbalance emission in n-bus radial power systems Mahyar Abasi, Seyyed Ghodratollah Seifossadat, Morteza Razaz, Sajad Moosapour (2018)
A novel metaheuristic approach to solve unit commitment problem in the presence of wind farms Mahyar Abasi, Maryam Falah Nezhadnaeini, Mohammad Karimi, Nasser Yousefi (2015)
مقاله ارائه‌شده
بهینه سازی و مدل سازی قابلیت اطمینان سیستم توزیع دارای اتوماسیون مرکب با در نظر گرفتن پست های اتوماتیک محمود براتی، ناصر ماکنالی، اسماعیل امامی، مهیار عباسی، محمود جورابیان (1402)
Design of an Optimal STATCOM Controller to Enhance Dynamic Stability of the Smart Grid Hojatollah Makvandi, Mahyar Abasi, Sajad Soltani, Javad Ebrahimi, Mahmood Joorabian, Jamshid Barati (2023)
Design of New Intelligent Islanding Detection Scheme in Multi-Machine Power Systems to Prevent Wide-Area Blackouts Hojatollah Makvandi, Mahyar Abasi, Mahmood Joorabian, Sajad Soltani, Javad Ebrahimi, Zeinab Sabzian Molaee (2022)
Designing an Energy Managing System for Distributed Dispersion in Smart Microgrids Based on Environmental Constraints Seyed Arman Shirmardi, Mahyar Abasi, Hamid Bahmani, Mahmood Joorabian, Javad Ebrahimi, Marzie Razavi (2022)
امکانسنجی استفاده از تجهیز TCSCدر شبکه انتقال استان خوزستان محمود جورابیان، سید سعید اله مرتضوی، مهشید جان بزرگی، مهیار عباسی، کیومرث زمانی، مستوره شایگان (1400)
Decoupled SMC of DFIG Based Multi-Level Inverter Fatima Zahra Messaoud, Hamza Tedjini, Bab Ouamri, Mahyar Abasi, Amer Ragab Zerek (2021)
Improving Differential Relay Performance during Cross-Country Fault Using a Fuzzy Logic-based Control Algorithm Mahyar Abasi, Ahmad Torabi Farsani, Arash Rohani, Mohsen Aghazadeh Shiran (2019)
استفاده از یک روش بازگشت پذیر، برای حل پخش بار بهینه در شبکه های توزیع محمود براتی، فرهاد حاتمی، هدی رجبی، مهیار عباسی (1396)
تجدید ساختار بهینه شبکه توزیع مقیاس بزرگ با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی محمود براتی، فرهاد حاتمی، هدی رجبی، آرش روحانی، مهیار عباسی (1396)
بهره برداری بهینه از بانک های خازنی بر مبنای مودهای فرکانس در شبکه برق منطقه ای خوزستان آرش روحانی، علی اصغر فرخی راد، مهیار عباسی، محمود جورابیان (1396)
حفاظت فوق سریع خطوط انتقال با استفاده از روش مقایسه جهت انرژی گذرا بهینه شده محمود براتی، قاسم سلجوقی، ناصر ماکنالی، فرهاد حاتمی، مهیار عباسی (1396)
طراحی الگوریتم بهینه کنترلر میراکننده احتمالی PSS و SVC محمود براتی، اسماعیل امامی، مهیار عباسی، محمود جورابیان (1396)
ارائه یک الگوریتم جدید به منظور اولویت بندی و تخصیص شایستگی جهت تعدیل بار ترانسفورماتورهای توزیع هوایی نصراله هدایت نژاد، بابک کرم نژاد، عنایت اله اسفندیاری نژاد، مهیار عباسی (1396)
استفاده از منابع تجدید پذیر بهینه با هدف کمینه کردن تلفات انرژی در سیستم های توزیع محمود براتی، ناصر ماکنالی، رضوان کشاورزپور، محمود قلمی، مهیار عباسی (1396)
کاهش تلفات توان با حداقل تغییر فاز مشترکین به منظور متعادل سازی فازها در بهره برداری شبکه های توزیع بلال محمدی کله سر، جواد بهکش، یاور سلیمان زاده، رئوف حسن پور، مهیار عباسی (1394)
بررسی تاثیر موتورهای القایی در جهت کنترل و کاهش نا متعادلی ولتاژ در شبکه های قدرت شعاعی مهیار عباسی، مرتضی رزاز، سید قدرت اله سیف السادات، سید سجاد موسی پور (1393)
روش مبنی بر منطق فازی برای کنترل سرعت موتور DC مهیار عباسی، حمید رضا سلیمانی، نیما حیدرزاده (1393)
طراحی پایدار ساز سیستم قدرت با استفاده از کنترلر فازی مهیار عباسی، حمید رضا سلیمانی، نیما حیدرزاده (1393)
تعیین سهم عوامل اصلی و ارزیابی عدم تعادل ولتاژ در سیستم های قدرت شعاعی مهیار عباسی، مرتضی رزاز، سید قدرت اله سیف السادات، سید سجاد موسی پور (1393)
کنترل و مدیریت عدم تعادل ولتاژ در سیستم های توزیع شعاعی بر اساس استاندارد IEC با استفاده از ضرایب Kue مهیار عباسی، مرتضی رزاز، سید قدرت اله سیف السادات، سید سجاد موسی پور (1393)
کتاب
دینامیک و پایداری سیستم های قدرت محمود جورابیان، علی رضا صفاریان، کرامت باقری گله، مهیار عباسی (1395)
تجربیات عملی در تاسیسات الکتریکی فرهاد شبیهی، مجتبی داود آبادی، جعفر نصرتیان اهور، محمد عبدالرحمانی، مهیار عباسی (1395)
آنالیز پخش بار سیستم های قدرت مهیار عباسی، حامد بی بی جانی، رضا جعفری، سارا سادات نسبی (1395)
کنترل توان راکتیو در سیستم های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی محمود جورابیان، مهیار عباسی، محمود قلمی (1395)
تجربیات عملی بهره برداری از ایستگاه های فشار قوی برق جعفر نصرتیان اهور، محمد عبدالرحمانی، بهروز گودرزی، رضا عزیزی متواضع، مهیار عباسی (1395)
تجربیات عملی در تست و راه اندازی پست های انتقال و فوق توزیع فرهاد شبیهی، مجتبی داود آبادی، جعفر نصرتیان اهور، علی طلایی، مهیار عباسی (1394)
تجربیات عملی تنظیمات حفاظتی شبکه های انتقال و فوق توزیع فرهاد شبیهی، مجتبی داود آبادی، جعفر نصرتیان اهور، علی طلایی، مهیار عباسی (1394)
کنترل پیش‌بین درمبدل‌های الکترونیک قدرت و درایوهای الکتریکی مهدی تقی زاده، سلمان حاجی آقاسی، مهیار عباسی (1393)
کیفیت توان مهیار عباسی، نیما حیدرزاده (1393)
تئوری توان لحظه ای و کاربرد آن در بهبود کیفیت توان مهدی تقی زاده، مهیار عباسی، علی نیکوگفتار، ندا بزین (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
افتخارات و جوایز استانی، کشوری و بین‌المللی

علایق پژوهشی

  • تشخیص، دسته بندی و مکان یابی خطا در خطوط انتقال
  • حفاظت سیستم های قدرت
  • کنترل توان راکتیو و ادوات فکتس
  • ارزیابی و بهبود کیفیت توان
بیشتر

سوابق اجرایی

  • دبیر اجرایی نشریه پژوهش و نوآوری انرژی سبز دانشگاه اراک (1402 - ادامه دارد)
  • سرپرست پژوهشکده انرژی‌های تجدیدپذیر دانشگاه اراک (1402 - ادامه دارد)
بیشتر