1402/12/03
مهیار عباسی

مهیار عباسی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5228-6803
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: AAM-8891-2020
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق
تلفن: 08632625099

معرفی

مهیار عباسی، متولد سال 1368 در ایران می باشد. ایشان فارغ التحصیل دکتری رشته مهندسی برق قدرت از دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران در سال 1399 می باشد. دارای بیش از 60 عنوان مقاله ژرنالی و کنفرانسی، بیش از 10 عنوان کتاب تالیفی، 11 عنوان طرح پژوهشی صنعتی و یک ثبت اختراع در حوزه مهندسی برق قدرت می باشد. نام برده در سال 1400 بعنوان پژوهشگر برتر استان خوزستان، ایران معرفی شده است و در سال های 1400 الی 1402موفق به دریافت 4 عنوان از طرح های عضویت بنیاد ملی نخبگان در ایران می باشد. وی هم اکنون بعنوان استادیار در گروه مهندسی برق دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک، اراک، ایران مشغول به تدریس و پژوهش می باشد. علاقمندی های تخصصی ایشان، حفاظت، تشخیص، دسته بندی و مکان یابی خطا در خطوط انتقال HVAC و HVDC، کنترل توان راکتیو و ادوات فکتس، ارزیابی و بهبود کیفیت توان و مطالعات سیستم های قدرت می باشد.

تحصیلات

  • دکترای تخصصی مهندسی برق قدرت ، دانشگاه شهید چمران اهواز ، ایران (1394 - 1399)
    عنوان رساله: مکان یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده با کنترل کننده یک پارچه تعمیم یافته شارش توان (GUPFC)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
A Comprehensive Review of Various Fault Location Methods for Transmission ‎Lines Compensated by FACTS devices and Series Capacitors Mahyar Abasi, Mahmood Joorabian, Alireza Saffarian, Seyyed Ghodratollah Seifossadat (2021)
Bi-level power management strategy in harmonic-polluted active distribution network including virtual power plants Arash Rohani, Mahyar Abasi, Arsalan Beigzadeh, Mahmood Joorabian, Gevork B. Gharehpetian (2021)
A Novel Complete Dynamic and Static Model of 48-Pulse VSC-based GUPFC for Parallel Transmission Lines Mahyar Abasi, Mahmood Joorabian, Alireza Saffarian, Seyyed Ghodratollah Seifossadat (2020)
A Novel Fuzzy Theory-Based Differential Protection Scheme for Transmission Lines Mahyar Abasi, Ahmad Torabi Farsani, Arash Rohani, Arsalan Beigzadeh (2020)
Determining the contribution of different effective factors to individual voltage unbalance emission in n-bus radial power systems Mahyar Abasi, Seyyed Ghodratollah Seifossadat, Morteza Razaz, Sajad Moosapour (2018)
A novel metaheuristic approach to solve unit commitment problem in the presence of wind farms Mahyar Abasi, Maryam Falah Nezhadnaeini, Mohammad Karimi, Nasser Yousefi (2015)

علایق پژوهشی

  • تشخیص، دسته بندی و مکان یابی خطا در خطوط انتقال
  • حفاظت سیستم های قدرت
  • کنترل توان راکتیو و ادوات فکتس
  • ارزیابی و بهبود کیفیت توان
بیشتر