1402/09/09
فرناز فخری

فرناز فخری

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9766-7594
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57220183528
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مدیریت ورزشی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تدوین مدل کیفی تدریس واحد تربیت ‌بدنی در دوران شیوع کرونا (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان) فرناز فخری، علی محمدی، سیده شیما موسوی گرگری، سید حسین علوی (1401)
تأثیر عوامل اجتماعی- اقتصادی و مشارکت ورزشی بر هزینه های ورزشی و درمانی کارکنان فرناز فخری، سیده شیما موسوی گرگری، محسن هادی طحان، سید حسین علوی (1399)
How We Can Develop Sports in Iran: Explaining the Process fariba askarian, Maryam Rahbar, Farnaz Fakhri (2021)
طراحی مدل توسعه ورزشهای دریایی در جذب گردشگران استان مازندران سید حسین علوی، محمد سنایی، فرناز فخری (1399)
بررسی موانع توسعه ورزش مدارس استان مازندران علی وفایی مقدم، مرتضی دوستی پاشاکلایی، فرناز فخری، مهران جعفری (1397)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تحلیل محیطی و تدوین راهبردهای ورود کالاهای ورزشی به بازار سرمایه اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، فرناز فخری، مونس غیبی (1401)
بررسی موانع و راهکارهای استعدادیابی در آکادمی های والیبال اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، فرناز فخری، فخرالدین فروزنده (1400)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
شناسایی راهکارهای درآمدزایی هیئت های ورزشی استان مرکزی با استفاده از رویکرد کیفی فرناز فخری، زینب مندعلی زاده، اسفندیار خسروی زاده (مرحوم) (1400)
وضعیت باشگاه داری حرفه ای در ورزش والیبال استان مرکزی اسفندیار خسروی زاده (مرحوم)، فرناز فخری، کریم زهره وندیان (1399)
- مطالعه تطبیقی رشته های کارشناسی علوم ورزشی در ایران و کشورهای مننتخب زینب مندعلی زاده، فرناز فخری، کریم زهره وندیان (1399)