مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کاربردهای فعل »ماضی« ** در ...
عنوان کاربردهای فعل »ماضی« ** در دستور عربی و فارسی با رویکردی به آیات قرآن
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها قرآ ن کریم، دستور تطبیقی ، دلالت زمانی،
چکیده فعل از ارکان مهم در ساختار جمله است
پژوهشگران محمود شهبازی (نفر پنجم)، سید ابوالفضل سجادی (نفر چهارم)، قاسم مختاری (نفر سوم)، محمد جرفی (نفر دوم)، فرهاد رجبی نوش آبادی (نفر اول)