1403/04/02
قاسم مختاری

قاسم مختاری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000000307788825
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات عربی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
الوظائف الاستلزامیه لأسلوب الاستفهام فی شعر عبد الحمید السماوی علی حمزه مزبان، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی (1402)
الایقاع الصوتی بین ابن أبی حجله و عفیف الدین التلمسانی زهرا عماد لطیف حسین عماد لطیف حسین، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی، قاسم مختاری (1402)
بررسی و تحلیل تاثیر جادوی مجاورت در آفرینش موسیقی و معنا در خطبه 93 نهج البلاغه موسوم به خطبه فتنه فرحناز شاهوردی، محمود شهبازی، سید ابوالفضل سجادی، قاسم مختاری (1402)
توظیف التقنیات الزمنیه فی روایات ابراهیم سعدی هشام ملک ملبس السعیدی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی (1401)
نقد و تحلیل سنت نوشتاری زنانه در چهار رمان زنانه الجزایری بر نظریه الین شوالتر سنا غلامی، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری (1401)
تبیین کارکرد استدلالی ـ اقناعی فن بدیعی «اقتباس» براساس تکنیک احتجاجی «حجت سلطه» حسن رحمانی، قاسم مختاری، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی (1401)
جادوی مجاورت در گفتارهایی چند از خطبه های نهج البلاغه فرحناز شاهوردی، محمود شهبازی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی (1400)
تحلیل کاربست گفتمان سکوت در سوره مبارکه یوسف مریم یادگاری، قاسم مختاری، محمد جرفی، محمود شهبازی (1400)
برجسته سازی در اشعار محمد سعید الحبوبّی با تکیه بر نظریه ی جفری لیچ حسین گرجی، محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، قاسم مختاری (1400)
اعجاز زیبایی شناختی در دلالتهای نحوی جزء نخست قرآن کریم فریدون اینانلو مرانلو، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری (1400)
مفهوم «اراده»: جایگاه و کارکرد آن در فرآیندهای بدیعی «با تکیه بر مفهوم قصدگرایی در کاربردشناسی زبان» حسن رحمانی، قاسم مختاری، محمد جرفی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی (1399)
آفاق الدلالات النحویه فی الجزء الاول من القرآن الکریم فریدون اینانلو مرانلو، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری (1398)
کاربردهای فعل »ماضی« ** در دستور عربی و فارسی با رویکردی به آیات قرآن فرهاد رجبی نوش آبادی، محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1398)
کار برد فعل ماضی فرهاد رجبی نوش آبادی، محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1398)
معناشناسی عنوان و ساختار مطلع در شعر بدر شاکر السیاب (مطالعه موردی: دیوان «شناشیل ابنه الجلبی») قیس خزاعل، محمود شهبازی، قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی (1398)
بررسی آثار فاضل صالح السامرایی بر پایه نظریه نظم جرجانی با استناد به قرآن کریم قاسم مختاری، مطهره فرجی، محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی (1398)
کاربردهای ناگفته فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی) فرهاد رجبی نوش آبادی، قاسم مختاری، محمد جرفی، سید ابوالفضل سجادی، محمود شهبازی (1397)
سبک شناسی لایه ای سوره مبارکه «نبأ» (لایه نحوی، آوایی، واژگانی) مهرانگیز خدابخش نژاد، قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی (1397)
درونمایه های مقاومت در شعر هارون هاشم رشید قاسم مختاری، مطهره فرجی، قدرت الله وفایی خوش (1396)
بررسی حماسه های اسلامی در شعر معاصر عربی قاسم مختاری، مژگان نصیری (1394)
بینامتنی قرآنی و روایی در شعر مهیار دیلمی قاسم مختاری، فریبا هادی فرد (1394)
طنز سیاسی- اجتماعی در اندیشه های عبید زاکانی و احمد معطر قاسم مختاری، جواد سپهری نیا، سمیرا جوکار (1393)
بینامتنیت قرآنی در شعر ایلیا ابوماضی قاسم مختاری، سمیه ماستری فراهانی (1393)
آشنایی زدایی در جزء سی ام قرآن کریم قاسم مختاری، مطهره فرجی (1392)
بینامتنیت قرآنی و روایی در شعر دعبل خزاعی قاسم مختاری، ابراهیم ابراهیمی (1392)
جلوه های پایداری در شعر عمر ابوریشه قاسم مختاری، محمود شهبازی (1391)
بینامتنی قرآن در شعر بدر شاکر سیاب قاسم مختاری، سجاد عربی (1391)
بینامتنی قرآنی و روایی در شعر سید حمیری قاسم مختاری، رضا شانقی غلام (1389)
شاهنامه در جهان عرب قاسم مختاری، محمود شهبازی، مژگان نصیری (1389)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
سیل سرشک قاسم مختاری (1389)
نگارش فارسی بر سنگ نوشته ادبیات عرب محمود شهبازی، قاسم مختاری (1389)
میراث ماندگار ادب شیعی قاسم مختاری (1384)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تصحیح و تحقیق بخش های ادبی «ریاض السالکین فی شرح صحیفه سیّد العابدین علیه السلام» محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، سید علی خاتمی (1403)
الحقول الدلالیه فی دیوان(غرقی فی سراب)الشاعر عباس مزهر السلامی ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری، حیدر شاکر عبد الزهره علی (1402)
جمالیه الرمز فی الشعر العراقی الحدیث (الشاعر خیری البدیری انموذجا) قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، میثم مصطفی قاسم البدری (1402)
بررسی شخصیت و شیوه‌های شخصیت‌پردازی در رمان «سیدات القمر» اثر جوخه الحارثی ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری، توران محرابی خجسته (1401)
دراسه الجمالیات الفنیه فی شعر حازم رشک التمیمی ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری، رشید جلال جابر الاسدی (1401)
أثر الصراعات السیاسیّه فی شعر شعراء القرن الثانی والثالث الهجری فی العصر العبّاسی ابراهیم اناری بزچلوئی، قاسم مختاری، حسین حازم عیسی العجیلی (1401)
دراسه الفضاء الروائی فی (نافذه بسعه الحلم) لعبد الخالق الرکابی قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، مهند عبد الامیر امین العبیدی (1401)
تحلیل عناصر داستانی در رمان «العطر الفرنسی» اثر«أمیر تاج السر» احمد امید علی، قاسم مختاری، سوگند محمدقلی (1401)
بررسی و تحلیل گفتمان سکوت در قصص قرآن کریم قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، مریم یادگاری (1401)
بررسی تطبیقی آرا و اندیشهای نحوی فرا و مبرد( مطالعه موردی کتاب معانی القران و المقتضب) قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، مهدی محمدی (1401)
بررسی و تحلیل گفتمان سکوت در قصص قرآن کریم قاسم مختاری، محمود شهبازی، محمد جرفی، مریم یادگاری (1401)
ساختار روایی در رمان رحله السواد اثر صادق الطریحی احمد امید علی، قاسم مختاری، شیماء عبدالحسین جبیر الفرحانی (1401)
التصویر الفنی للمجرمین فی القرآن الکریم سید ابوالفضل سجادی، قاسم مختاری، قصی غازی غانم (1401)
بررسی زبان و جنسیت در آثار سیمین بهبهانی و سعاد الصباح قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، نازنین کمیجانی (1401)
مفهوم شناسی تطبیقی می مجازی و حقیقی در شعر خیام و ابونواس قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، میثم نوروزی داینی (1401)
ترجمه و تحقیق معانی القرآن فراء (جلد سوم سوره های منافقون تا ناس) احمد امید علی، قاسم مختاری، امیرعلی عسگری (1400)
بررسی و تحلیل نقش ساختارهای نحوی و بلاغی گستره دلالات تعابیر قرآنی ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، قاسم مختاری، فریدون اینانلو مرانلو (1400)
بررسی و تحلیل کارکرد «علم بدیع» در پرتو «کاربردشناسی زبان» محمد جرفی، قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، حسن رحمانی (1400)
بررسی و تحلیل نقش هنرسازه ها در دیوان السیّد محمّدسعید الحبوبیّ با تکیه بر برجسته سازی محمد جرفی، قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، حسین گرجی (1400)
بررسی و تحلیل نمایشنامه های مطرح برگرفته از هزار و یک شب در ادبیات معاصر عربی قاسم مختاری، ابراهیم اناری بزچلوئی، سعیده خانمحمدی (1400)
سبک شناسی اسلوب ترغیب و ترهیب در نهج البلاغه محمود شهبازی، قاسم مختاری (1398)
سبک شناسی تکوینی لایۀ نحوی در جزء سی ام قرآن مجید قاسم مختاری، محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، مهرانگیز خدابخش نژاد (1397)
بررسی عناصر پایداریدر آثار غسان کنفانی احمد امید علی، قاسم مختاری (1396)
معناشناسی التفات در نهج البلاغه محمد جرفی، قاسم مختاری (1394)
زیبایی شناسی مرفوعات در قرآن کریم سید ابوالفضل سجادی، قاسم مختاری، علی اکبر ماندگاری (1394)
اختلاف نظر نحویان در اعراب قرآن و تاثیر آن بر ترجمه سید ابوالفضل سجادی، قاسم مختاری، حسین شیخ مرادی (1394)
آشنایی زدایی در جزء بیست و نه و سی قرآن کریم قاسم مختاری، احمد امید علی (1394)
سبک شناسی لحن نهج البلاغه با محوریت خطبه قاصعه قاسم مختاری، فاطمه ورمرزیادی (1392)
زیبا شناسی واژگان قرآن از منظر صرفی قاسم مختاری، زهرا ذوالفقاری (1392)
بیامتنی قرانی و روایی در شعر سه تن از شاعران شیعی قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، محمد سفاری (1391)
ائتلاف لفظ با معنی در خطبه های مشهور نهج البلاغه قاسم مختاری، فریبا هادی فرد (1391)
بررسی و تحلیل اشعار علویات در دیوان عبدالمنعم فرطوسی قاسم مختاری، علی اصغر خرم آبادی (1390)
بررسی تطبیقی دیدگاههای ادبی و اجتماعی محمود دولت آبادی و نجیب محفوظ محمود شهبازی، قاسم مختاری، محمد علیزاده نمینی (1390)
المدح فی شعر صفی الدین الحلی قاسم مختاری، کریم جلالی (1389)
بررسی حماسه های اسلامی در ادبیات معاصر عربی قاسم مختاری، سید ابوالفضل سجادی، مژگان نصیری (1388)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته