مشخصات پژوهش

صفحه نخست /کاربردهای ناگفته فعل «مضارع» ...
عنوان کاربردهای ناگفته فعل «مضارع» در دستور زبان عربی و فارسی (نقد تطبیقی)
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها دستور تطبیقی، دلالت زمانی، مضارع مقصود، آینده استمراری، آینده نقلی.
چکیده «فعل» از ارکان ساختار جمله است که بار اسنادی و دلالت زمانی آن را بر دوش می کشد. از میان اقسام فعل، «مضارع» در دو زبان فارسی و عربی، به شکلی گسترده و در ساختارهای متنوّع به کار رفته است و ضمن دلالت بر زمان حال، مفهوم زمان آینده را نیز منتقل می سازد. در این پژوهش نویسندگان با تکیه بر روش توصیفی ـ تحلیلی در حوزه دستور تطبیقی، تلاش دارند ساختارهای فعل مضارع را در این دو زبان، واکاوی کنند و زمان های حال و آینده و کاربردهای متنوع آن ها را تبیین نماید به گونه ای که با یکدیگر مشتبه نگردد و مترجمان در فهم صورت های مختلف زمان های افعال دچار اشتباه نشوند. در این جُستار، ضمن یکپارچه سازی زمان حال در زبان فارسی و عربی و افزودن زمان «مضارع مقصود»، برای زمان آینده نیز دو قالب جدید «آینده استمراری و آینده نقلی» به زمان های افعال اضافه گردید که در منابع دستوری فارسی و عربی بدان اشاره ای نشده است یا آن که برایش چارچوبی دقیق واحکامی مشخص تبیین نگشته است. در این مقاله همچنین قواعد دستوری مضارع اخباری، التزامی و استمراری به همراه کارکردهای گسترده آن ها آمده است.
پژوهشگران محمد جرفی (نفر سوم)، قاسم مختاری (نفر دوم)، فرهاد رجبی نوش آبادی (نفر اول)، محمود شهبازی (نفر پنجم)، سید ابوالفضل سجادی (نفر چهارم)