1403/03/30
مجید لشگری

مجید لشگری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9637-1601
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 24076602400
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
تشخیص تازگی تخم مرغ بر اساس بُعد فراکتالی سیگنال های صدا مجید لشگری، رضا محمدی گل، علی ملکی (1402)
Effect of Psychoacoustic Annoyance on EEG Signals of Tractor Drivers Majid Lashgari, Mohammadreza Arab, Mohsen Nadjafi, Mojtaba Rafiee (2022)
همبستگی سیگنال های مغزی و سیگنال های صدای تراکتور مبتنی بر تحلیل فرکتال مجید لشگری، محمدرضا عرب، محسن نجفی، علی ملکی (1400)
Vibration analysis of tractor seat cushion materials neda asgarifar, Ali Maleki, Majid Lashgari (2020)
تاثیر عامل های جنس ماده و بسامد صوت بر ضریب جذب و تغییرات تراز صدا راضیه محمدی گهررویی، علی ملکی، مجید لشگری (1398)
Fusion of acoustic sensing and deep learning techniques for apple mealiness detection Majid Lashgari, Abdollah Imanmehr, Hamed Tavakoli (2020)
مدلسازی آزردگی صوتی بکهو لودر براساس معیارهای کیفیت صدا عباس خانمحمدی هزاوه، علی رجبی پور، مجید لشگری، حسین مبلی (1397)
Psychoacoustic evaluation of a garden tractor noise Majid Lashgari, Ali Maleki (2015)
Design of fuzzy logic control system incorporating human expert knowledge for combine harvester Mahmoud Omid, Majid Lashgari, Hossein Mobli, Reza Alimardani, Saeid Mohtasebi, Reza Hesamifard (2010)
مقاله ارائه‌شده
تحلیل بلندی و تراز فشار صدا سیگنال های صوتی کمباین برداشت غلات مهسا فروزنده شهرکی، علی ملکی، شاهین بشارتی، مجید لشگری (1402)
بررسی و تحلیل آزردگی صوتی سیگنال های صدای کمباین در وضعیت های مختلف عملیاتی مهسا فروزنده شهرکی، علی ملکی، شاهین بشارتی، مجید لشگری (1402)
تحلیل نقشه مغزی رانندگان تراکتور در مواجهه با سروصدا مجید لشگری، محمدرضا عرب، رضا محمدی گل (1400)
بررسی روش های مختلف محاسبه ضریب جذب صدا در لوله امپدانس راضیه محمدی گهررویی، علی ملکی، مجید لشگری (1397)
مدل سازی و تجزیه و تحلیل فرکانسی صندلی تراکتور مسی فرگوسن حامد غفارزاده، علی ملکی، مجید لشگری، محسن ایرانی رهقی، رضا ابراهیمی (1395)
تحلیل تجربی ارتعاش آزاد ورق مستطیلی در تماس با سیال با آزمایشات آکوستیک کوروش خورشیدی، فهیمه اکبری فراهانی، مجید لشگری، حسن مرادزاده (1394)
بررسی تغییرات پاسخ فرکانسی سیب گلاب در طول دوره نگهداری مجید لشگری، علی ملکی، رضا محمدی گل (1394)
Raman spectroscopy combined with linear discriminant analysis for detection of pistachio Aflatoxins Reza Mohammadigol, mohammad hadi khosh taghaza, ali mohammad nikbakht, bahareh jamshidi, Majid Lashgari (2015)
تعیین قابلیت انتقال دامنه موثر صندلی تراکتور باغی مجید لشگری، علی ملکی، رضا محمدی گل (1394)
ایمنی شنوایی در ماشینهای کشاورزی مجید لشگری، علی ملکی (1390)
کتاب
ماشین های فضای سبز مجید لشگری (1393)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
مدل سازی آسایش صوتی ماشین های راهسازی با استفاده از معیارهای کیفیت صدا علی رجبی پور، حسین مبلی، مجید لشگری، عباس خانمحمدی هزاوه (1396)
طراحی و ساخت دستگاه تشخیص ترک پوسته تخم مرغ با استفاده از پردازش صوت جعفر امیری پریان، مجید لشگری، فاطمه هاشمیان (1392)
تحلیل و ارزیابی سر و صدای ساطع شده از چند تراکتور متداول در ایران داود قنبریان، علی ملکی، محمد مرادی، مجید لشگری، فریبا منوچهری (1390)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته