1403/03/30
علی شمس

علی شمس

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-3838-8189
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه معارف اسلامی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
مقاله ارائه‌شده
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
خشونت و ریشه های آن از منظر قرآن و روایات علی شمس، راضیه طهرانیان طرقبه (1400)
بررسی تطبیقی عصمت پیامبران در قرآن و عهدین علی شمس، سیده زهرا طباطبایی (1393)
رابطه جاودانگی قرآن با خاتمیت علی شمس، مهدیه ارومیان (1392)
بررسی تطبیقی آیه تبلیغ از دیدگاه فریقین علی شمس، بتول اکبریان (1392)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته