1403/04/05
احمد امید علی

احمد امید علی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3266-0180
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه زبان و ادبیات عربی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بررسی کارکرد ابزار زبانی (جانشینی) در سوره مبارکه «النحل» از دیدگاه نظریه انسجام متن مایکل هالیدی و رقیه حسن مهدی سیف، سید ابوالفضل سجادی، ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد امید علی (1402)
مفهوم التناص فی الدراسات النقدیه عباس عبید جاسم محزه، محمود شهبازی، ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد امید علی (1402)
تجلیات البنیه التصوریه والقَوْلبه الفنیه فی أعمال سنان أنطوان الشعریه دعاء نجم عبد الیمه البوصی، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمود شهبازی، احمد امید علی (1402)
اثر الشخصیات فی بناء السردعند عبدالستار ناصر ( الشماعیه نموذجا) قاسم احمد حسین، احمد امید علی، محمود شهبازی (1402)
إضمار و زیادت حرف لا در قرآن با بررسی چالش های تفسیری آن احسان رسولی کرهرودی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، احمد امید علی (1401)
نقد ترجمه ساخت اطلاعی نشان دار در رمان های نجیب محفوظ (مطالعه موردی: رمان های «الشحاذ» و «الطریق») معصومه قنبرنژاد، ابراهیم اناری بزچلوئی، محمد جرفی، احمد امید علی (1401)
هنجار گریزی و برجسته سازی در سوره طه از دیدگاه لیچ احسان رسولی کرهرودی، ابراهیم اناری بزچلوئی، سید ابوالفضل سجادی، احمد امید علی (1399)
اثر ظاهره الحذف البلاغی فی اختلاف الترجمات القرآنیه احمد امید علی، علی اصغر شهبازی (1397)
توثیق الحکم المضافه إلی نهج البلاغه احمد امید علی، احمد امیدوار (1396)
تقدیم و تاخیر و بازتاب آن در ترجمه محمود شهبازی، احمد امید علی (1396)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
دراسه فنیه فی شعر جعفر الشرقی احمد امید علی، ابراهیم اناری بزچلوئی، علی محسن عبد (1402)
الانسجام فی شعر عصر ملوک الطوائف الأندلسی ابن حمدیس الصقلی أنموذجاً احمد امید علی، محمود شهبازی، احمد عبدالرضا عذاب المعموری (1401)
البنیه السردیه عند عبد الستار ناصر روایه الشماعیه أنموذجاً دراسه بنیویه احمد امید علی، محمود شهبازی، قاسم احمد حسین (1401)
تحلیل عناصر داستانی در رمان «العطر الفرنسی» اثر«أمیر تاج السر» احمد امید علی، قاسم مختاری، سوگند محمدقلی (1401)
کارکردهای زبانی صفت در قصائد فارسی و عربی سعدی احمد امید علی، حجت اله امیدعلی، محدثه بهاری (1401)
بررسی تطبیقی پرندگان در ضرب المثل های فارسی و عربی احمد امید علی، محسن ذوالفقاری، حجت اله امیدعلی، پرنیان دلالت (1401)
البناء الصحفی فی الروایه العراقیه من عام 2003الی 2020 ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد امید علی، عقیل عبد الهادی طالب الراضی (1401)
دراسه ونقد شعر لارا ملَّاک دراسه سیمیائیه ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد امید علی، حامد سعدون سلمان العامری (1401)
الصوره الشعریه فی شعر محمد رضا مبارک احمد امید علی، ابراهیم اناری بزچلوئی، علی حسن حبیب عزر الکریطی (1401)
الانزیاح التصویری فی شعر جواد الحطاب سید ابوالفضل سجادی، احمد امید علی، ساره عبود محسن (1401)
دراسه و نقد آراء سعید عدنان النقدیه احمد امید علی، محمد جرفی، ولید مشکور عوده (1401)
ساختار روایی در رمان رحله السواد اثر صادق الطریحی احمد امید علی، قاسم مختاری، شیماء عبدالحسین جبیر الفرحانی (1401)
نقد و بررسی آراء و ‌اندیشه‌های کمال أبودیب مطالعه‌ی موردی "جدلیه الخفاء والتجلی" ابراهیم اناری بزچلوئی، احمد امید علی، مهدیه فراهانی (1401)
آشنایی زدایی در برخی خطبه های نهج البلاغه با تکیه بر قاعده کاهی احمد امید علی، محمود شهبازی، زهره کحالی (1401)
الدراسات اللسانیه فی آثار أیوب جرجیس العطیه سید ابوالفضل سجادی، احمد امید علی (1401)
شعر مظفر النواب دراسه بلاغیه (علم البیان) سید ابوالفضل سجادی، احمد امید علی (1401)
ترجمه و تحقیق معانی القرآن فراء (جلد سوم سوره های منافقون تا ناس) احمد امید علی، قاسم مختاری، امیرعلی عسگری (1400)
معناشناسی مفهوم «ترس» بر اساس روابط همنشینی و جانشینی و ترجمه آن در قرآن کریم احمد امید علی، سید ابوالفضل سجادی، سکینه فراهانی (1400)
بررسی عناصر پایداریدر آثار غسان کنفانی احمد امید علی، قاسم مختاری (1396)
بررسی تطبیقی عناصر داستان در آثار عبدالتواب یوسف و مصطفی رحماندوست احمد امید علی، سید ابوالفضل سجادی، الهام جرفی (1394)
آشنایی زدایی در جزء بیست و نه و سی قرآن کریم قاسم مختاری، احمد امید علی (1394)