مشخصات پژوهش

صفحه نخست /تاثیر بریس مچ پا بر زمان ...
عنوان تاثیر بریس مچ پا بر زمان رسیدن به پایداری و اوج نیروی عکس العمل عمودی زمین در زنان ورزشکار سالم با و بدون خستگی
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها بریس، زمان رسیدن به پایداری، نیروی عکس العمل عمودی زمین، خستگی
چکیده زمینه و هدف: هدف از انجام مطالعه حاضر تاثیر بریس پیشگیرانه مچ پا بر زمان رسیدن به پایداری و اوج نیروی عکس العمل عمودی زمین در ورزشکاران زن سالم با و بدون خستگی بود. روش بررسی: نوزده زن ورزشکار فعال دانشگاهی بطور داوطلبانه در مطالعه نیمه تجربی حاضر شرکت کردند. نیروی عکس العمل عمودی زمین و زمان رسیدن به پایداری توسط دستگاه اندازه گیری فشار کف پایی حین انجام فعالیت فرود در وضعیت با و بدون بریس قبل و بعداز خستگی ارزیابی شد. یافته ها: اطلاعات بدست آمده نشان داد استفاده از بریس بر زمان رسیدن به پایداری با و بدون خستگی تاثیری ندارد (05/0
پژوهشگران شهناز شهرجردی (نفر چهارم)، مسعود گلپایگانی (نفر سوم)، آزاده عسگرپور (نفر دوم)، زهرا رئیسی (نفر اول)