1403/03/29
شهدخت رحیم پور

شهدخت رحیم پور

مرتبه علمی: مربی
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-7368-8895
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس: 56082216200
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فرش
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
آسیب شناسی عوامل موثر بر حفظ و افزایش نیروی انسانی بافت فرش دستباف مطالعه موردی شهرستان شیراز شهدخت رحیم پور، سید عبدالجابر قدرتیان کاشان، امیر حسین چیت سازیان (1399)
عوامل موثر بر کاهش تمایل زنان روستایی به حرفه قالیبافی در شهرستان شیراز شهدخت رحیم پور، سید عبدالجابر قدرتیان کاشان، امیر حسین چیت سازیان (1397)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته