1403/01/28
سعید سلیمانی

سعید سلیمانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-6503-7600
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55313897800
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک، گروه اقتصاد
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Food security and socio-economic aspects of agricultural input subsidies Saeed Solaymani, Ebrahim Aghamohammadi, Ali Falahati, Saeed Sharafi (2019)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته