1403/04/05
محمد حسین شکور

محمد حسین شکور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی کامپیوتر
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Deep multi-task learning structure for segmentation and classification of supratentorial brain tumors in MR images Shirin Kordnoori, Malihe Sabeti, Mohammad Hossein Shakoor, Ehsan Moradi (2023)
Weighted Constraint Feature Selection of Local Descriptor for Texture Image Classification ENTESSAR SAEED GEMEAY, FARHAN A. ALENIZI, ADIL HUSSEIN MOHAMMED, Mohammad Hossein Shakoor, Reza Boostani (2023)
Automatic determination of ventricular indices in hydrocephalic pediatric brain CT scan Malihe Sabeti, Saeid Alikhani, Mohammad Hossein Shakoor, Reza Boostani, Ehsan Moradi (2023)
Feature selection and mapping of local binary pattern for texture classification Mohammad Hossein Shakoor, Reza Boostani, Malihe Sabeti, Mokhtar Mohamadi (2023)
An efficient image segmentation scheme for determination of cranial index in scaphocephalic patients Malihe Sabeti, Reza Boostani, Mohammad Hossein Shakoor, Ehsan Moradi, Hamid Reza Mohammadi (2022)
Net-U : Convolutional Network for Segmentation with DIC-C2DH-HeLa Dataset Uranus Kazemi, Mohammad Hossein Shakoor (2022)
Machine learning-based identification of craniosynostosis in newborns Malihe Sabeti, Reza Boostani, Ehsan Moradi, Mohammad Hossein Shakoor (2022)
Radial mean local binary pattern for noisy texture classification Mohammad Hossein Shakoor, Reza Boostani (2017)
Extended Mapping Local Binary Pattern Operator for Texture Classi¯cation Mohammad Hossein Shakoor, Reza Boostani (2017)
الگوی انتروپی محلی جهت استخراج ویژگی های تصاویر بافتی محمد حسین شکور، فرشاد تاجری پور (1395)
Repeating average lter for noisy texture classi cation Mohammad Hossein Shakoor, Farshad Tajeripour (2016)
Noise robust and rotation invariant entropy features for texture classification Mohammad Hossein Shakoor, Farshad Tajeripour (2016)
Circular Mean Filtering For Textures Noise Reduction Mohammad Hossein Shakoor, Farshad Tajeripour (2015)
مقاله ارائه‌شده
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
الگوی دودویی محلی توسعه یافته به منظور تشخیص چهره محمد حسین شکور، مریم بازرگان (1402)
Fake news detection using machine learning Mohammad Hossein Shakoor, Abbass Alezavi (2023)
Simulation and Design of an improved image compression analysis by applying ANN Mohammad Hossein Shakoor, Alhefar Eslam Ahmad Nama (2023)
تشخیص چهره با استفاده از داده های ناقص صورت و شبکه های عصبی رقابتی عمیق سیف اله سلیمانی، محمد حسین شکور، زهرا حافظی (1399)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته