1403/01/25
محمد حسین شکور

محمد حسین شکور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی کامپیوتر
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تشخیص عیوب بافتی با استفاده از الگوی دودویی محلی بهبودیافته
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
الگوی باینری محلی -عیوب بافتی
سال 1402
پژوهشگران فادیه خزاعی(دانشجو)، محمد حسین شکور(استاد راهنما)

چکیده

نقص بافتی در تصاویر پزشکی، به ویژه تصاویر رادیولوژیک، به عنوان شاخص تغییرات ساختاری غیرطبیعی است که می تواند بر تشخیص بیماری و نتایج درمان تأثیر بگذارد. در این تحقیق، روشی برای تشخیص عیوب بافتی با استفاده از الگوریتم بهبود یافته الگوی باینری محلی ) LBP ( ارائه شده است. الگوریتم بهبود یافته الگوی باینری محلی یک تکنیک پردازش تصویر است که برای تجزیه و تحلیل الگوهای ساختاری در تصاویر استفاده می شود. در این رویکرد، یک پیکسل مرکزی و پیکسل های مجاور آن در یک شعاع تعریف شده در نظر گرفته می شود و یک کد باینری بر اساس روابط شدت بین پیکسل مرکزی و همسایگان آن تولید می شود. سپس از الگوریتم های یادگیری ماشینی برای شناسایی نقص های بافتی در تصویر استفاده می شود. در این مطالعه، الگوریتم بهبود یافته الگوی باینری محلی برای تشخیص عیوب بافتی استفاده شده است.