1403/01/25
محمد حسین شکور

محمد حسین شکور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی کامپیوتر
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارائه روشی جدید مبتنی بر الگوی دودویی محلی جهت استخراج ویژگی از تصاویر بافتی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
الگوی دودویی محلی، استخراج ویژگی، تصاویر بافتی
سال 1399
پژوهشگران محمد حسین شکور

چکیده

یکی از توصیفگرهای مهم بافتی تحت عنوان الگوی دودویی محلی می باشد. الگوی دودویی محلی در استخراج ویژگیهای بافتی کاربرد زیادی دارد. در این مقاله نوعی از الگوی دودویی محلی ارائه شده است که از آن نه به عنوان توصیفگر بافت، بلکه به عنوان یک توصیفگر عمل می کند. روش پیشنهادی بر اساس (SIFT) عمومی استفاده شده است. یعنی همانند توصیفگر تبدیل مستقل از مقیاس ویژگی میزان اختلاف نقطه مرکزی با نقاط همسایگی وزن های لازم را تولید می کند و این مقادیر وزن در مقادیر الگوی دودویی ضرب شده و CS-LBP استفاده می شود. ضمن اینکه بجای الگوی دودویی محلی برای کاهش تعداد ویژگیها از الگوی دودویی محلی متقارن مرکزی سرعت بالای آن است. ضمن اینکه بجای تصاویر عادی از تصاویر دوربین SIFT استفاده شده است. مزیت روش پیشنهادی نسبت به های مادون قرمز استفاده شده است. این تصاویر نسبت به تصاویر معمول دارای لبه هایی تارتر هستند و بازیابی آنها با توصیفگرهای عمومی عملاً نتایج خوبی تولید نمی کند. نتایج پیاده سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی هم از لحاظ سرعت و هم از لحاظ دقت بهتر عمل می کند ضمن اینکه از روش الگوی دودویی محلی متقارن مرکزی هم دقت SIFT نسبت به توصیفگرهای عمومی مانند بالاتری دارد.