1403/04/30
محمد حسین شکور

محمد حسین شکور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی کامپیوتر
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
الگوی دودویی محلی بهبود یافته چند مقیاسی به منظور استخراج ویژگی و طبقه بندی مرجانهای دریایی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
طبقه بندی تصاویر مرجانهای دریایی، طبقه بندی تصاویر بافتی، استخراج ویژگی، الگوی دودویی محلی بهبود یافته
سال 1402
مجله مجله ماشین بینایی و پردازش تصویر
شناسه DOI
پژوهشگران زهرا نظمی ، محمد حسین شکور ، محسن رحمانی

چکیده

صخره های مرجانی بخش مهمی از اکوسیستم آبهای کم عمق استوایی هستند و حفاظت از آنها بسیار مهم است. طبقه بندی تصاویر صخره های مرجانی شامل سه مرحلهی بهبود تصویر، استخراج ویژگی و طبقه بندی میباشد. در این پژوهش با تمرکز بر مرحله ی استخراج ویژگی، روشی برای طبقهبندی تصاویر مرجانهای دریایی ارائه شده است.