1402/12/02
محسن نظری فر

محسن نظری فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-2285-7905
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه روانشناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
پدیدارشناسی تجارب خودافشایی مادران نزد فرزندان: دلایل و راهبردها مریم غلامزاده، وحیده فضیلت پور، محسن نظری فر (1402)
بررسی نقش تجارب معنوی در رضایت از زندگی دانشجویان مسعود اسدی، محسن نظری فر، زهرا یوسفوند (1401)
Effectiveness of Flipped Learning on Academic Emotions in Arak University Students Morteza Hasaninasab, Mohsen Nazarifar, Sirus Mansoori (2022)
مقایسه اختلالات روانی و تاب آوری در مقابل خودکشی در افراد با و بدون تجربه اقدام به خودکشی مسعود اسدی، محسن نظری فر، حسن ابراهیم زاده، الهام فتحی، منیژه دانشپور (1401)
سوگیری های شناختی درطول شیوع ویروس کرونا در جامعه ایران صغری اکبری چرمهینی، مهدی مولایی یساولی، محسن نظری فر، شهناز شهرجردی (1400)
Predicting High-Risk Behaviors Based on Early Maladaptive Schemas among University Students Masoud Asad, Mohsen Nazarifar, Alireza Jamshidi, zahra AkhavanBitaghsir (2021)
The Effectiveness of Emotion-Focused Couple Therapy on Marital Satisfaction and Positive Feelings towards the Spouse Masoud Asad, Narges Ghasemzadeh, Mohsen Nazarifar, Mohammad Niroumand Sarvandani (2020)
Predicting Students’ Adjustment considering Basic Psychological Needs and Achievement Goals Masoud Asad, ahmad Adabi Firoozjaee, Mohsen Nazarifar (2020)
تدوین الگوی سازش یافتگی زنان پس از رخداد طلاق: یک پژوهش زمینه ای محسن نظری فر، منصور سودانی، رضا خجسته مهر، حمید فرهادی راد (1398)
شناسایی عوامل تاثیرگذار در سازگاری پس از طلاق در زنان مطلقه: یک پژوهش کیفی محسن نظری فر، منصور سودانی، رضا خجسته مهر، حمید فرهادی راد (1396)
تبیین عوامل مؤثر در سازگاری پس از طالق در زنان مطلقه: یک پژوهش کیفی محسن نظری فر، منصور سودانی، رضا خجسته مهر، حمید فرهادی راد (1396)
مقاله ارائه‌شده
بررسی رابطه تمایز یافتگی و سازگاری شغلی محسن نظری فر، هادی سواری، محمد بهرام زاده (1399)
کتاب
The pandemic in the risk society perspectives Masoud Asad, Mohsen Nazarifar, Mohammad Niroumand Sarvandani (2022)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته