1403/05/04
محمد علی داستان دیزناب

محمد علی داستان دیزناب

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3528-9540
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56286097700
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی عمران
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Strut-and-Tie Model for Predicting the Shear Strength of Exterior Beam-Column Joints without Transverse Reinforcement Reza Mashhadi, Mohammad Ali Dastan Diznab, Fariborz Mohammadi Tehrani (2021)
ارزیابی انتقال حرارت و روند کسب مقاومت در بتن محمد علی داستان دیزناب، سید مهدی موسوی، محمد کریمی مهرآبادی، محسن آخانی (1399)
Seismic performance assessment of fixed offshore structures by endurance time method Mohammad Ali Dastan Diznab, Hamid Mehdigholi, Mohammad Saeed Seif (2019)
Modification of endurance wave analysis based on New-wave theory Saeed Mohajernassab, Mohammad Ali Dastan Diznab, Hamid Mehdigholi, Mohammad Saeed Seif, Mohammad Reza Tabeshpour (2017)
Performance-based assessment of steel jacket platforms by wave endurance time method Vahidreza Jahanmard, Mohammad Ali Dastan Diznab, Hamid Mehdigholi, Mohammad Reza Tabeshpour, Mohammad Saeed Seif (2017)
کاربرد روش زمان دوام در ارزیابی لرزه ای سکوهای شابلونی محمد علی داستان دیزناب، حمید مهدیقلی، محمد سعید سیف (1395)
Wave endurance time: A new concept for structural assessment under extreme waves Mohammad Ali Dastan Diznab, Vahidreza Jahanmard, Mohammad Reza Tabeshpour, Mohammad Saeed Seif, Hamid Mehdigholi (2016)
Assessment of offshore structures under extreme wave conditions by Modified Endurance Wave Analysis Mohammad Ali Dastan Diznab, Saeed Mohajernassab, Mohammad Saeed Seif, Mohammad Reza Tabeshpour, Hamid Mehdigholi (2014)
مقاله ارائه‌شده
ارزیابی اثر زمان عمل آوری بر مقاومت فشاری بتن سازه ای مهران بنیادی، علی اکبر شاکری، عباس نویدکیا، محمد علی داستان دیزناب، فریبرز محمدی تهرانی (1401)
بررسی ریزساختاری و مشخصات پایایی بتن حاوی سرباره آلومینیوم (مروری) محمد علی داستان دیزناب، سید ابوالفضل سید صالحیان، محمدمهدی سلیمانی روزبهانی، علی اکبر شاکری (1401)
تاثیر استفاده از مواد افزودنی و سرباره‌ی صنعتی در مشخصات مکانیکی بتن سازه‌ای (مروری) محمد علی داستان دیزناب، حمیدرضا شهرجردی، سیاوش انسی، علی اکبر شاکری (1401)
Sustainability Rating of Internally Cured Concrete in Marine Environments Using Service Life Prediction Models Fateme Davodijam, Mohammad Ali Dastan Diznab, Fariborz Mohammadi Tehrani (2021)
Sustainability of Internally-Cured Concrete for Mitigating Shrinkage Cracking Using Service Life Prediction Models Sara Kalantari, Mohammad Ali Dastan Diznab, Fariborz Mohammadi Tehrani (2021)
Seismic assessment for resilience of steel moment frames with green roof using endurance time method Mozhdeh Hemati, Mohammad Ali Dastan Diznab, Fariborz Mohammadi Tehrani (2021)
بررسی انواع بام سبز و ویژگی آن ها در ساختمان های شهری محمد علی داستان دیزناب، ریحانه عزیزمحمدی (1398)
بررسی تأثیر بار محوری ستون بر رفتار اتصالات تیر به ستون خارجی بتن مسلح رضا مشهدی، محمد علی داستان دیزناب، سید حمید هاشمی (1398)
تاثیر آرایش آرماتورهای برشی در مقاومت نهایی تیرهای عمیق دارای بازشو امیر کشاورز، محمد علی داستان دیزناب، سید حمید هاشمی (1398)
بررسی اثر بازشوی مربعی در رفتار لرزه ای غیر خطی قاب های خمشی فولادی رضا مشهدی، امیر کشاورز، محمد علی داستان دیزناب (1396)
کتاب
بام های سبز؛ ملاحظات طراحی و ساخت محمد علی داستان دیزناب (1400)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی و مدل سازی استفاده از پساب و پودر لاستیک در بتن خودمتراکم محمد رضا وصالی ناصح، محمد علی داستان دیزناب، ایمان میرزایی مقدم، عرفان امیریان راد (1400)
ارزیابی عملکرد لرزه ای سیستم ساختمانی شبکه مورب فولادی محمد علی داستان دیزناب، سید فاضل سلیمانی (1400)
ارزیابی تاثیر بام سبز برروی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی محمد علی داستان دیزناب، ریحانه عزیزمحمدی (1398)
ارزیابی روش بلوغ بتن برای تخمین مقاومت بتن در سنین اولیه محمد علی داستان دیزناب، صادق رحمتی (1398)
بررسی رفتار تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو به روش STM سید حمید هاشمی، محمد علی داستان دیزناب، امیر کشاورز (1397)
: بررسی رفتار اتصالات تیر به ستون خارجی بتن مسلح مقاوم سازی شده با الیاف FRP به روش STM سید حمید هاشمی، محمد علی داستان دیزناب، رضا مشهدی (1397)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
شبیه سازی عددی نحوه توزیع حرارت در سنین اولیه بتن محمد علی داستان دیزناب، محمد کریمی مهرآبادی، محسن آخانی، سید مهدی موسوی (1397)