1403/03/30
حمید امامی فر

حمید امامی فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6287-0165
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه معارف اسلامی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بررسی ابعاد محصولات ترا ریخته با نگاه اخلاق اسلامی عباس خادمیان ریزی، حمید امامی فر (1402)
تاثیر دیدگاه انسان شناختی نظریه تکامل بر علوم انسانی حمید امامی فر، عباس خادمیان ریزی (1402)
بررسی فلسفی شواهد نظریه تکامل حمید امامی فر، مجتبی مصباح (1402)
بررسی تحلیلی نسبت نظریه «تکامل» با خداباوری و الحاد حمید امامی فر، مهدی مهدوی اطهر (1401)
بررسی تحلیلی عوامل تمدنی و علمی شکل‌گیری نظریه تکامل حمید امامی فر، احمد حسین شریفی (1401)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور