1402/12/02
حمید امامی فر

حمید امامی فر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-6287-0165
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه معارف اسلامی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بررسی فلسفی شواهد نظریه تکامل حمید امامی فر، مجتبی مصباح (1402)
بررسی تحلیلی نسبت نظریه «تکامل» با خداباوری و الحاد حمید امامی فر، مهدی مهدوی اطهر (1401)
بررسی تحلیلی عوامل تمدنی و علمی شکل‌گیری نظریه تکامل حمید امامی فر، احمد حسین شریفی (1401)
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور