1403/03/29
ابراهیم آقا محمدی

ابراهیم آقا محمدی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-1144-5673
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57208593220
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک- گروه تاریخ
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
جایگاه قدرت در اندیشه اسلامی و دولت مدرن: مطالعه موردی فارابی و فوکو ناهید ناصری، ابراهیم آقا محمدی، فرانک سیدی (1402)
سنجش موازین کیفریِ حقوق هسته ای در اسناد بین المللی پیمان نمامیان، ابراهیم آقا محمدی (1399)
بازماندگیِ شیعیان اندونزی از مشارکت در فرآیند و ساختار قدرت سیاسی علی باقری دولت آبادی، ابراهیم آقا محمدی (1399)
Food security and socio-economic aspects of agricultural input subsidies Saeed Solaymani, Ebrahim Aghamohammadi, Ali Falahati, Saeed Sharafi (2019)
مقایسه اصل تناظر در داوری داخلی و بین المللی ابراهیم آقا محمدی، ندا بادکوبه (1395)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
جایگاه و نقش قوام السلطنه در دیپلماسی خارجی ایران ابراهیم آقا محمدی، پروانه امامی گاوکش (1403)
بررسی تحول آداب و تشریفات دیپلماتیک در دوره قاجار ابراهیم آقا محمدی، مرضیه فرنقی (1402)
بررسی آداب و تشریفات دیپلماتیک دربار صفوی ابراهیم آقا محمدی، عبداله متولی، پگاه آخانی (1402)
تاثیر جنگ های صلیبی بر روابط میان غرب و جهان اسلام ابراهیم آقا محمدی، محمد حسن بیگی (1400)
بررسی اهمیت و جایگاه مرز و مرزداری در زمان قاجاریه علی اصغر میرزایی، ابراهیم آقا محمدی (1399)
بررسی اهمیت و جایگاه مرز و مرزداری در زمان قاجاریه علی اصغر میرزایی، ابراهیم آقا محمدی، ن کمانی (1399)
مفهوم و جایگاه دولت در نظام فکری میرزا ملکم خان ابراهیم آقا محمدی، مجید حاجی بابایی (1398)
تاثیر شخصیت امیر کبیر در روابط خارجه دوره قاجار ابراهیم آقا محمدی، عبداله متولی (1397)
بررسی سوانح و بلایای طبیعی قرون 6-10 ابراهیم آقا محمدی (1397)
نقش محیط بین الملل در روابط خارجی ایران دوره پهلوی دوم ابراهیم آقا محمدی، مجید حاجی بابایی (1397)
نقش مجلس در روابط خارجی دوره پهلوی دوم ابراهیم آقا محمدی، ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته) (1395)
نقش مجلس در روابط خارجی پهلوی اول ابراهیم آقا محمدی، امامعلی شعبانی (1394)
بررسی اقدامات سیاسی، اداری و اقتصادی شیخ علی خان زنگنه علی اصغر میرزایی، ابراهیم آقا محمدی (1393)
پیامدهای جنگ جهانی اول بر کردستان مجید حاجی بابایی، ابراهیم آقا محمدی (1393)
بررسی مضامین سیاسی-مذهبی آثار نقاشی در عصر تیموری امامعلی شعبانی، ابراهیم آقا محمدی (1393)
بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران (32-1320ش) ابراهیم اصلانی ملایری (بازنشسته)، ابراهیم آقا محمدی (1393)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته