1403/04/28
عبداله ایمان مهر

عبداله ایمان مهر

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-4556-0904
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57214220372
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی:
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Fusion of acoustic sensing and deep learning techniques for apple mealiness detection Majid Lashgari, Abdollah Imanmehr, Hamed Tavakoli (2020)
بررسی شاخص های انرژی برای تولید خیار در شهرستان بروجن سجاد رستمی، احسان علایی، عبداله ایمان مهر (1392)
مقاله ارائه‌شده
بهره وری انرژی تولید مرزنگوش (Origanum vulgare) در استان مرکزی عبداله ایمان مهر، حسین صالحی ارجمند (1396)
برخی خواص فیزیکی سه رقم بادام درختی ایران عبداله ایمان مهر، رضا محمدی گل (1394)
برآورد هزینه انرژی تولید یونجه عبداله ایمان مهر (1394)
پیش بینی حجم دانه کلزا با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی مجید رهنما، سامان آبدانان، عبداله ایمان مهر (1392)
بررسی تأثیر نوع واریته بر خواص فیزیکی و هندسی دانه کلزا عبداله ایمان مهر، برات قبادیان، سعید مینایی، محمد هادی خوش تقاضا (1386)
کتاب
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ابداع
بذرپاش نیوماتیکی بومدار عبداله ایمان مهر (1385)
نقاله نیوماتیکی دانه کلزا عبداله ایمان مهر (1385)