مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ساخت داربست طبیعی از عصب ...
عنوان ساخت داربست طبیعی از عصب سیاتیک و ارزیابی توانایی زیستی سلولهای بنیادی مزانشیم مغز استخوان موش صحرایی کاشته شده بر روی آن
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها ثبت نشده‌است!
چکیده ثبت نشده‌است!
پژوهشگران فخر السادات صفرآبادی (نفر پنجم)، حمیدرضا مومنی (نفر چهارم)، ملک سلیمانی مهرنجانی (نفر سوم)، مجید مهدیه (نفر دوم)، محمد حسین آبنوسی (نفر اول)