مشخصات پژوهش

صفحه نخست /ضرورت زشتی شناسی متون ادبی ...
عنوان ضرورت زشتی شناسی متون ادبی مطالعه موردی غزل حافظ
نوع پژوهش مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها زشتی و زیبایی ، حافظ زیبا شناسی زشتی
چکیده زشتی مفهومی فلسفی است که در طول تاریخ رویکرد های مختلفی در باب آن اتخاذ شده است . برخی آن را عدم و بعضی منفی ،شر بنیادین ،بی ارزش و بد شکل پنداشته اند . عده ای نیز آن را روی دیگر زیبایی و بخشی از هستی که قادر است وجوهی جدید از کل هستی را بر ملا سازد می انگاشتند . در این مقاله نظریه زشتی شناسی در یک غزل حافظ به صورت کاربردی بررسی شده است
پژوهشگران مهرداد اکبری (نفر چهارم)، محسن ذوالفقاری (نفر سوم)، حسن حیدری (نفر دوم)، جواد ستاری (نفر اول)