مشخصات پژوهش

صفحه نخست /طراحی و ساخت یک محرکه خطی با ...
عنوان طراحی و ساخت یک محرکه خطی با استفاده از آلیاژ حافظه دار
نوع پژوهش پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها آلیاژ حافظه دار، محرکه ی خطی، مکانیزرم ضربه، کرنش.
چکیده این پژوهش به بررسی یک مکانیزم ضربه با بهره گیری از ویژگی انقباض سریع آلیاژ حافظه دار می پردازد در این پژوهش ساختارهای احتمالی برای یک محرکه مکانیزم ضربه مبتنی بر سیم آلیاژ حافظه دار مورد بررسی قرار گرفت و یک محرکه نمونه که شامل بدنه اصلی بدنه اینرسی یک سیم آلیاژ حافظه دار و یک فنر بایاس می باشد ایجاد شده است. به منظور بررسی کاربرد این محرکه به عنوان دستگاه موقعیت یاب آزمایش هایی تحت شرایط مختلف بر روی آن انجام شد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که این محرکه قادر به حرکت در دو جهت با چندین اندازه گام و تغییر مشخصات ولتاژ اعمال شده از قبیل دامنه نوسان، چرخه ی وظیفه و فرکانس می باشد. و یژگی و کاربردهای هر کدام از روش ها نیز مورد بحث قرار گرفته است این نتایح نشان می دهد که این محرکه پتانسیل کافی برای این که به عنوان یک محرکه خطی در ابعاد کم تر از میلی متر فعالیت کند را دارا می باشد.
پژوهشگران یوسف پاینده (استاد مشاور)، محسن لطیفی (دانشجو)، مهدی مدبری فر (استاد راهنما)، کوروش خورشیدی (استاد راهنما)