محسن لطیفی

صفحه نخست /محسن لطیفی
محسن لطیفی
نام و نام خانوادگی محسن لطیفی
شغل دانشجو دانشگاه اراک
تحصیلات _
وبسایت
پست الکترونیک
 عنواندانشجواستاد راهنمااستاد مشاورتاریخ دفاع
1 طراحی و ساخت یک محرکه خطی با استفاده از آلیاژ حافظه دار محسن لطیفی مهدی مدبری فر، کوروش خورشیدی یوسف پاینده 1394/06/31