1403/01/30

محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی سیر تطور نمادهای حیوانی در قرآن ششم با تکیه بر مثنوی های عطار و سنایی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نماد، نمادپردازی، جانوران، سنایی، عطار
سال 1394
پژوهشگران امین رحیمی (بازنشسته)(استاد راهنما)، سیده زهرا موسوی (مرحوم)(استاد راهنما)، محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته)(استاد مشاور)، فروغ صهبا (بازنشسته)(استاد مشاور)

چکیده

این رساله که با عنوان "بررسی سیر تطور نمادهای حیوانی در قرن ششم با تکیه بر مثنوی های عطار و سنایی" تدوین یافته در پی یافتن جایگاه جانوران در آثار سنایی غزنوی و عطار نیشابوری است. از آنجا که موضوع این پژوهش بررسی سیر تطور نمادها است پژوهشگر سعی کرده است که رد پای این نمادها را در طی تاریخ و در متون حماسی و دینی و ادبی و تاریخی و ... پیگیری کند و این روش را تا قرن ششم که دوره ی زندگی شاعران مورد بحث است ادامه دهد . به این دلیل که شکل ظاهری جانوران و نیز نحوه ی زیست آنها و داستان هایی که در مورد آنها بیان شده است و بسیاری عوامل دیگر در نماد شدن جانوران موثر بوده اند در این پژوهش تلاش بر این بوده است که تمام نکات لازم در مورد هر جانور بیان گردد . به منظور سهولت در مطالعه و نیز دقیق تر شدن پژوهش ، مطالب به صورت الفبایی تدوین شده اند و هریک از جانوران مورد بحث از سه منظر مورد توجه قرار گرفته اند: - از دیدگاه دینی :در این بخش سعی شده است تمام نکاتی که در مورد هریک از جانوران در کتب دینی (اوستا ، تورات ، انجیل و قرآن کریم )و همینطور در کتب متفاوت حدیث و احکام و ... آمده است ذکر گردد. - در متون مختلف به غیر از سنایی و عطار: از آنجا که سنایی و عطار مانند سایر شاعران و مردم روزگار پرورش یافته ی جامعه ی خود بوده اند و باورها و اعتقادات و ... مردم روزگار و پیشینیان در نحوه ی تفکر آن ها موثر بوده است در این بخش سعی شده است که نکات مهمی که در متون ادبی ، تاریخی ، جانور شناسی و ...در مورد هریک از جانوران آمده است ذکر گردد. با کنار هم گذاشتن این متون و نیز مقایسه ی آنها با کتب دینی در برخی موارد می توان به چگونگی شکل گیری نمادها و نیز تغییر و تحول ایجاد شده در آنها پی برد . - مثنوی های مسلم سنایی و عطار :در این بخش سعی شده است جایگاه جانوران در آثار سنایی و عطار مشخص گرددو چگونگی بهره گیری هریک از شاعران مورد بحث از نمادهای جانوری بیان گردد . همانطور که از عنوان پژوهش پیداست تنها به ذکر جانورانی پرداخته ایم که اولا جنبه ی حقیقی داشته باشند و ثانیا شاعران مورد بحث و یا دست کم یکی از آنها آن را به عنوان نماد به کار برده باشند در نتیجه نمی توان سراغ بسیاری از جانوران را دراین پژوهش گرفت . از جمله نکات قابل توجهی که از این پژوهش نصیب خواننده می شود این است که بر خلاف انتظار بسامد نمادها