1403/05/03
فروغ صهبا (بازنشسته)

فروغ صهبا (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبیات فارسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی دو رمان خشم و هیاهوی ویلیام فاکنر و سمفونی مردگان عباس معروفی بر اساس نظریه بدخوانی خلاق هارولد بلوم فروغ صهبا (بازنشسته)، مسعود کشاورز، جلیل مشیدی، محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته)، سونیا نوری (1398)
بررسی سیر تطور نمادهای حیوانی در قرآن ششم با تکیه بر مثنوی های عطار و سنایی سیده زهرا موسوی (مرحوم)، امین رحیمی (بازنشسته)، فروغ صهبا (بازنشسته)، محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته) (1394)