1403/03/30
امین رحیمی (بازنشسته)

امین رحیمی (بازنشسته)

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زبان وادبیات فارسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در گلستان سعدی شجاع کیانپور، علی صباغی، امین رحیمی (بازنشسته) (1398)
نمادهای جانوری نفس در متون عرفانی با تکیه بر آثار سنایی ،عطار و مولوی امین رحیمی (بازنشسته)، سیده زهرا موسوی (مرحوم) (1393)
بررسی زبان غزل محمدعلی بهمنی امین رحیمی (بازنشسته)، حجت اله امیدعلی (1392)
بررسی سبک شناسانه اشعار نصرت رحمانی امین رحیمی (بازنشسته)، حجت اله امیدعلی (1390)
بررسی سبک غزلیات کمال الدین اسماعیل امین رحیمی (بازنشسته)، حجت اله امیدعلی (1389)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
مجموعه مقالات همایش فاطمه زهرا (س) امین رحیمی (بازنشسته) (1390)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
بررسی و تحلیل مفهوم رضایت از زندگی در آثار سعدی و مولوی امین رحیمی (بازنشسته)، علی صباغی، شجاع کیانپور (1400)
تحلیل و مقایسه سبک شناختی غزلهای نو و سنتی شهریار علی صباغی، امین رحیمی (بازنشسته) (1395)
بررسی و تحلیل عناصر داستان در گلستان امین رحیمی (بازنشسته)، مهرداد اکبری (1394)
نقد و تحلیل محتوایی و زبانی اشعار سید حسن حسینی حسن حیدری، محسن ذوالفقاری، امین رحیمی (بازنشسته)، رحیمی یدالله (1394)
بررسی سیر تطور نمادهای حیوانی در قرآن ششم با تکیه بر مثنوی های عطار و سنایی سیده زهرا موسوی (مرحوم)، امین رحیمی (بازنشسته)، فروغ صهبا (بازنشسته)، محمدرضا عمرانپور شهرضا (بازنشسته) (1394)
نقد تطبیقی میزان دخل و تصرف خاقانی از اعلام حماسی شاهنامه فردوسی محسن ذوالفقاری، امین رحیمی (بازنشسته)، علی مرادی (1393)
بررسی ساختاری فتوتنامه ها علی صباغی، امین رحیمی (بازنشسته) (1393)
شریعت تصویر خاقانی شروانی و سنایی غزنوی دربوته نقدادبی سیده زهرا موسوی (مرحوم)، محسن ذوالفقاری، امین رحیمی (بازنشسته)، جلیل مشیدی، سید کیهان شهدائی (1393)
بررسی گلستان سعدی و کیمیای سعادت از نظر فکری و زبانی امین رحیمی (بازنشسته)، محسن ذوالفقاری، علی احمدی (1392)